Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Stängning av verksamheter förlängs

Denna information publicerades: 2020-06-24 12.13

Informationen uppdaterades senast: 2020-06-24 12.13

På grund av Coronapandemin har vissa av våra verksamheter stängts och i vissa verksamheter har vi infört andra restriktioner i öppethållande och bemötande.

Kommunens krisledningsgrupp beslutade den 23 juni om fortsatt stängning/fortsatta restriktioner. Beslutet gäller till och med den 31 augusti men kan komma att förlängas.

Här kan du se vilka verksamheter beslutet om stängning/restriktioner gäller.

Hjälp till att begränsa smittspridningen!

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och vara noga med handhygien etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström