Statistik Covid-19 i Bengtsfors kommun

Denna information publicerades: 2020-07-03 14.00

Informationen uppdaterades senast: 2020-10-22 15.33

Illustration: Sofia Magnusson

Här publicerar vi antal bekräftade fall av Covid-19 bland kommunens omsorgstagare (brukare inom äldreomsorg och LSS samt barn och elever inom barnomsorg och skola). På grund av patientsekretess redovisar vi inte vilken enhet, avdelning eller ort som är drabbad. På denna sida hittar du även bekräftade fall bland invånare i Bengtsfors kommun och övriga Dalslandskommuner*. Sifforna uppdateras varje torsdag. 

Antal konstaterat smittade brukare/omsorgstagare i Bengtsfors kommun

Datum för uppdatering

Antal

Ökning sedan föregående rapportering

23 juni -24 september

Färre än 10

-

1 oktober

Färre än 10

-

8 oktober

Färre än 10

-

15 oktober

Färre än 10

-

22 oktober

Färre än 10


Antal fall redovisas ackumulerat från och med vecka 24, då vi fick vårt första konstaterade fall. Statistiken speglar således inte hur många som är sjuka i dagsläget.

När det gäller barn och elever är det inte kommunen som har vårdansvaret vilket gör att vi endast har den information som den enskilde delger oss. Det verkliga antalet smittade kan därför vara fler än de som redovisas i tabellen ovan. I statistiken ovan ingår inte kommunens personal.

Tidigare har barn under 16 år i Västra Götaland fått genomföra provtagning för pågående covid-19 infektion, så kallat PCR-test, endast efter bedömning av läkare. Men efter att Folkhälsomyndigheten ändrat sin provtagningsindikation har Västra Götalandsregionen (VGR) också uppdaterat sin rutin.länk till annan webbplats

Antal konstaterat smittade invånare per kommun i Dalsland (källa: Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten)

Kommun

Antal

Bengtsfors kommun

57

Dals-Eds kommun

43

Färgelanda kommun

50

Melleruds kommun

35

Åmåls kommun

90

Ovanstående tabell hämtar statistik från Västra Götalandsregionen/Folkhälsomyndigheten då kommunen inte har något eget statistikunderlag om antal smittade invånare. Rapportering startade den 23 juni. Även denna statistik uppdateras veckovis. Från vecka 35 redovisas statistiken efter korrigering av antal med felaktiga provsvar*).

Västra Götalandsregionens statistik över samtliga kommuner i regionenlänk till annan webbplats

Felaktiga provsvar påverkar statistiken över antal smittade

Från den 27 augusti har Folkhälsomyndigheten skrivit ner antalet konstaterade sjukdomsfall med fler än 3000 personer för Sverige. Detta på grund av att det i efterhand visat sig att ett antal tester gett fel utslag. De personerna hade alltså inte Covid-19 och har därför tagits bort ur statistiken i efterhand. Det gör även att siffrorna på kommunnivå justeras och i Bengtsfors fall innebär det en minskning med antal smittade med ungefär trettio personer.

Bakgrund

Två svenska laboratorier har upptäckt brister i ett CE-märkt så kallat test-kit som använts för att visa om man har en pågående covid-19-infektion. På grund av felet har testmetoden inte kunnat skilja mellan låga nivåer av covid-19-virus och negativt prov. Felet har lett till att ca 3 700 personer provtagna i nio olika regioner (varav Västra Götalandstegionen är en) har sannolikt fått falska positiva svar. De har alltså felaktigt fått veta att de har en covid-19-infektion och ingår också i ovanstående statistik över antal smittade per kommun.

Folkhälsomyndigheten skriver följande på sin statisitksajt:

Observera att data har korrigerats den 27 augusti 2020. Data kan även komma att justeras något under följande dagar. 

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om de felaktiga provsvaren.länk till annan webbplats

Därför publicerar vi statistik

Vi vet att det finns ett stort intresse från allmänheten om antalet smittade personer i kommunens verksamheter. Genom att publicera denna statistik vill vi dämpa oro och ryktesspridning i samhället. Vi vill också uppmana alla att vara uppmärksamma och följa de rekommendationer som finns för att hindra att smittan sprids till samhällets äldre och sköraste.

Men vi är en liten kommun med små enheter och det är därmed svårt att bevara individens anonymitet om vi skulle vara helt öppna. Därför redovisar vi inte antal fall fördelat på verksamhet, enhet, avdelning eller ort.

Vi redovisar inte heller hur många som har tillfrisknat eller avlidit.

Hjälp till att begränsa smittspridningen!

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och vara noga med handhygien etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström