Satsning på läxhjälp och lovskola

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen beslutade i juni att läxhjälpen för grundskolans elever ska utökas. Bakgrunden är att under våren 2020 kan elever ha missat moment av undervisningen i skolan på grund av Covid-19 eller av effekterna av försiktighetsåtgärder för att undvika smittspridning.

Det finns elever som har hållits hemma av oroliga föräldrar men också elever som stannat hemma från skolan på grund av symptom eller sjukdom, det är därför viktigt att sätta in resurser så att effekterna av frånvaron blir så liten som möjligt.

Finansieringen av satningen sker genom det anslag från staten som avser kommunens kostnader i samband med pandmin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson