Strömkullegymnasiet har fungerat väl under pandemin

Flygfoto över Strömkullegymnasiet

Foto: Niklas Eriksson

I och med att Coronaviruset har drabbat Sverige har stora delar av skolsverige genomgått en snabb omvandling, inte minst utifrån att stora delar av vårterminens undervisning bedrevs på distans i gymnasieskolorna. Skolinspektionen har granskat hur Strömkullegymnasiet fungerat med utgångspunkt kring det rådande läget med pandemin och utifrån den inverkan vårens distansundervisning haft på elevernas utbildning. Skolinspektionens granskning visar på att undervisningen har fungerat väl på Strömkullegymnasiet under rådande förutsättningar.

Granskningen har omfattat tre delar:

  • Rektors uppföljning och planering framåt mot bakgrund av distansundervisningen
  • Stöd och stimulans till elever vars kunskapsutveckling påverkats negativt av distansundervisningen
  • Organisering och planering inför läsåret 2020/21 med anledning av pandemin.

Granskningen har genomförts på distans genom intervjuer med rektorn och ett urval av elever via Skype (eller motsvarande teknisk lösning) eller telefon.

Rektors uppföljning och planering framåt mot bakgrund av distansundervisningen

Enligt granskningen har distansundervisningen under våren fungerat väl för de flesta av eleverna. Bland annat genom att de har fått den undervisning som var planerad och genom att tekniken har fungerat. Lärarna har varit snabba i kommunikationen med eleverna. Lärarna har svarat snabbt på mejl och liknande, vid frågor som uppstått i samband med undervisningen.

Det som enligt eleverna har varit svårt under perioden med distansundervisning har varit den minskade sociala interaktionen. Därutöver har det enligt eleverna varit svårt att genomföra vissa praktiska moment på distans.

En del elever på vissa program har en del moment och APL (arbetsplatsförlagt lärande) som de kommer att ta igen under innevarande läsår.

Stöd och stimulans till elever vars kunskapsutveckling påverkats negativt av distansundervisningen

I granskningen har eleverna bland annat berättat är att det finns elever som behövt mer stöd på grund av distansundervisningen. De säger också att de elever som behövt mer stöd har fått det under vårterminen och att de också får det under höstterminen. Eleverna berättar de att lärarna har koll på om elever behöver hjälp för att klara någon del av utbildningen och att de också ser till att de får den hjälpen.

Lärarna har fångat upp att eleverna upplevt svårigheter vid avsaknaden av sociala kontakter i samband med distansundervisningen. Enkätundersökningar har genomförts vid ett par tillfällen för att tillse att distansundervisningen fungerar och för att checka av elevernas mående under distansundervisningen.

Elevhälsan har funnits tillgängliga för eleverna under hela perioden av distansundervisningen.

Organisering och planering inför läsåret 2020/21 med anledning av pandemin

Inför läsåret 2020/2021 har åtgärder för att minska risk för smittspridning gjorts. Bland annat finns möjligheten för elever och lärare arbeta hemifrån och vara med på distans. Det gäller om de har milda symptom, men ändå är så friska att de kan undervisa/följa undervisningen. Det finns också handsprit tillgänglig i alla klassrum, markeringar finns på golven och det finns information om att tvätta händer och hålla avstånd på flera ställen i skolans lokaler.

Därutöver har scheman anpassats för att det inte ska uppstå trängsel i matsalen. Eleverna berättar att elever och vårdnadshavare har fått mycket tydlig information om vilka rutiner som gäller på skolan för att minska risken för smittspridning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson