Så förhindrar vi smittspridning i skola och förskola

Denna information publicerades: 2020-09-18 09.33

Informationen uppdaterades senast: 2020-09-18 14.37

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer kring återgång till förskola och skola samt publicerat rekommendationer gällande provtagning av barn och unga för en snabbare återgång till skolan. Med anledning av detta vill vi tydliggöra riktlinjerna i Bengtsfors kommun för de olika skolformerna. Riktlinjerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset - det är regeringens och svenska myndigheters tydliga budskap.

Generella rekommendationer

Känner du dig sjuk med symtom som till exempel hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående eller muskel- och ledvärk ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, förskolan eller skolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Om rekommendationerna inte följs

Barn och elever som är i förskolan/skolan med något av beskrivna symtom skickas hem. Du som vårdnadshavare blir kontaktad och ansvarar för att hämta ditt barn fram tills dess att barnet har fyllt 18 år och är myndig.

Förskola

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas de att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarvarande lindriga symtom, som lätt snuva eller torrhosta, när det har gått sju dagar efter insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Du som vårdnadshavare har ett stort ansvar i att göra ovanstående bedömning för att undvika att vi får in smitta på förskolan. Samtidigt gäller ordinarie regler kring sjuka barn på förskolan. Om ett barn insjuknar under dagen ska vårdnadshavare kontaktas och barnet hämtas hem.

Sjuka familjemedlemmar

Om du som vårdnadshavare eller någon annan i familjen har något av ovanstående symtom är det olämpligt att just du lämnar och hämtar barnet på förskolan eller tar med andra sjuka familjemedlemmar dit. Om du ändå måste lämna och hämta ditt barn på förskolan, prata med personalen om bästa tid och plats för att göra det. Det är viktigt att vara försiktig i dessa situationer.

Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det, även om de har kvarvarande milda symtom.

Vid positivt provsvar - Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner i samband med provsvar. Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. För sjukvårds-rådgivning kontaktas 1177 eller vårdcentralen.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet, kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Du som vårdnadshavare har ett stort ansvar i att göra ovanstående bedömning för att undvika att vi får in smitta på skolan. Det är också du som bedömer om ditt barn ska provtas. Samtidigt gäller ordinarie regler kring sjuka elever på skolan. Om en elev insjuknar under dagen ska eleven gå hem och vårdnadshavare kontaktas.

Tack för att du tar ditt ansvar!

Eftersom det inte går att förutsäga hur länge pandemin kommer att pågå ber vi om din uthållighet och ditt tålamod. Stort tack för att du följer gällande rekommendationer och på så sätt bidrar till att minska smittspridningen och att skapa en trygg miljö för övriga barn och vår personal!

Pedagogiska insatser för att förhindra smittspridning

I förskolan och skolan pratar vi med barnen och eleverna kring hur de kan undvika att sprida smitta genom att:

  • Undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Undvika nära kontakt med andra människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson