Fortsatt distansundervisning på vuxenutbildningen

Utvecklingscentrum+

Foto: Anna Sandström

Våren inleds med att merparten av vuxenutbildningens utbildningar sker på distans. Det är en försiktighetsåtgärd på grund av den rådande smittspridningen i samhället.

Distansundervisningen gäller tills läget gällande smittspridning bedöms göra att åtgärden inte längre behövs.

Undantagna från distansundervisning är de elever som går en yrkesutbildning inom servicebranschen samt de kockelever som utbildas i samarbete med Strömkullegymnasiet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström