Covid-19-smitta konstaterad på Granåsgården

Besöksförbud

Covid-19-smitta har konstaterats på Granåsgårdens särskilda boende, kommunens krisledningsgrupp inför besöksförbud. Illustration Sofia Magnusson

Denna information publicerades: 2021-01-09 18.31

Informationen uppdaterades senast: 2021-01-14 16.03

Den 9 januari kunde vi dessvärre konstatera enstaka fall av Covid-19-smitta på Granåsgårdens särskilda boende i Bengtsfors. Den aktuella avdelningen är isolerad vilket innebär att boende och personal inte rör sig mellan olika avdelningar.

Övriga boende är provtagna och kontakt har inletts med Smittskydd Västra Götaland för hantering av smittspårning. Provtagning av personal kommer också att sättas igång snarast.

Anhöriga till de boende på den drabbade avdelningen har blivit informerade om situationen och om besöksförbudet under lördag eftermiddag. Anhöriga till boende på övriga avdelningar underrättades fortlöpande under lördagskvällen.

Besöksförbud

För att förhindra ytterligare smittspridning har kommunens krisledningsgrupp infört besöksförbud till Granåsgården. Besöksförbudet gäller, till att börja med, till och med söndagen den 17 januari.

Uppdatering kring besöksförbud (2021-01-14)

Det besöksförbud som infördes 9 januari på Granåsgården kommer att förlängas i väntan på ett beslut om besöksförbud från Folkhälsomyndigheten. Bengtsfors kommun har hemställt om besöksförbud hos Folkhälsomyndigheten och ett beslut i frågan väntas under måndag 18 januari.

Extra personal

Extra omvårdnadspersonal har satts in dygnet runt för att hantera den uppkomna situationen, även extra städ- och kostpersonal kommer att kallas in för att underlätta vårdpersonalens arbete och för att förhindra ytterligare smittspridning.

För att motverka smittspridning följer vi de basala hygienrutinerna och använder skyddskläder (som vi byter mellan besök hos varje vårdtagare) och visir samt rekommenderad skyddsutrustning vid nära omvårdnad. I nuläget bedömer vi att vi har tillräckligt med skyddsutrustning.

Kontakt anhöriga

Anna Ask
Enhetschef
0531-52 65 80
anna.ask@bengtsfors.se

Carita Larsson
Biträdande socialchef
0531-52 66 30
carita.larsson@bengtsfors.se

Kontakt media

Göran Eriksson
Kommunchef
0531-52 60 07
goran.eriksson@bengtsfors.se

Katrin Thoor
Biträdande kommunchef
0531-52 60 38
katrin.thoor@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström