Angående Covid-19-smitta på Granåsgården

Denna information publicerades: 2021-01-11 15.40

Informationen uppdaterades senast: 2021-01-11 15.40

Foto: Sofia Magnusson

Idag (måndag 11 januari) kan vi konstatera att Covid-19-smittan som bekräftades med ett fall på det särskilda boendet Granåsgården i Bengtsfors lördagen den 9 januari har spridits till flera personer på den aktuella avdelningen.

Ytterligare provtagning och smittspårning pågår och provsvar från helgens tester inkommer kontinuerligt varför det inte är meningsfullt att ange hur många som är smittade i nuläget då det kan ändra sig snabbt.

Vi har kontinuerlig kontakt med närstående till de brukare som är drabbade.

Smittspårning av brukare och personal har idag fortsatt i samarbete med Smittskydd Västra Götalandsregionen och vårdcentralen Närhälsan i Bengtsfors. Smittspårning innebär att identifiera och ta prov på möjlig smittkälla och personer som kan ha utsatts för smittorisk. Följande personer provtas vid smittspårning på ett kommunalt vårdboende:

  • Samtliga brukare på aktuell avdelning.
  • Personal som vårdat eller haft närkontakt med personen som föranlett smittspårningen.
  • Övrig personal som haft närkontakt med personen som föranlett smittspårningen.

Insatser

Vi har satt in extra omvårdnadspersonal dygnet runt och vi planerar att flytta vårdpersonal från andra boenden för att säkra upp bemanningen på längre sikt. Sjuksköterskor har avsatts som enbart kommer att tjänstgöra på den drabbade avdelningen. Förstärkningar har även satts in avseende städ- och kostpersonal för att underlätta vårdpersonalens arbete och för att förhindra ytterligare smittspridning.

Brukare och personal rör sig inte mellan boendets olika avdelningar, personalen på de olika avdelningarna använder olika entréer och man använder avdelad städutrustning på den aktuella avdelningen.

För att motverka smittspridning följer vi de basala hygienrutinerna och använder skyddskläder (som vi byter mellan besök hos varje vårdtagare) och visir samt rekommenderad skyddsutrustning vid nära omvårdnad. I nuläget bedömer vi att vi har tillräckligt med skyddsutrustning.

Orolig för smitta?

Om du nyligen besökt en närstående eller vän på Granåsgården och är orolig för att ha blivit smittad, ta kontakt med vårdcentralen.

Läs mer

Covid-19-smitta konstaterad på Granåsgården (2021-01-09)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström