Fjärrundervisning för högstadieelever planeras till påsklovet

Denna information publicerades: 2021-02-23 09.00

Informationen uppdaterades senast: 2021-02-23 08.52

Foto: Anna Sandström

Fjärrundervisningen fortsätter delvis på högstadiet med en årskurs i taget, undantaget vecka 10 då hela högstadiet har fjärrundervisning. Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr-eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland. För vår del gäller det således vecka 10.

Från vecka 11 och till påsklovet fjärrundervisas en årskurs åt gången enligt ett rullande schema. Fjärrundervisningen omfattar elever i årskurs sju, åtta och nio och införs som en förebyggande åtgärd för att minska smittspridning av Covid-19.

Schemat sträcker sig till påsklovet (som är vecka 14), men kan förändras beroende på hur smittspridningen utvecklas lokalt och regionalt. Elever i årskurs 6 omfattas inte av fjärrundervisningen, då de inte tillhör högstadiet.

Schema för fjärrundervisning på Bengtsgården

Förutsättningarna och rekommendationerna under pandemin kan ändras snabbt, och därför kan planeringen komma att ändras om det behövs med anledning av ökad smittspridning eller nya rekommendationer från myndigheterna.

Schema för fjärrundervisning för högstadieeleverna på Bengtsgården

Vecka/datum

Har fjärrundervisning

Har undervisning på plats på skolan

Vecka 8, 22-26 februari

årskurs 8

årskurs 7 och 9

Vecka 9, 1-5 mars

Sportlov

-

Vecka 10, 8-12 mars

årskurs 7,8 och 9

endast elever som har särskilda behov av att vara på plats

Vecka 11, 15-19 mars

årskurs 7

årskurs 8 och 9

Vecka 12, 22-26 mars

årskurs 8

årskurs 7 och 9

Vecka 13, 29 mars - 1 april

årskurs 9

årskurs 7 och 8

Vecka 14, 5-9 april

Påsklov

-

 

Vad innebär fjärrundervisning för högstadiet

Med fjärrundervisning menas att lektioner genomförs i realtid digitalt via datorn. Lärare och elever kopplar upp sig via Google classroom/meet under schemalagd lektionstid. Respektive mentor informerar ytterligare om hur undervisningen kommer att gå till för berörda elever.

Eleverna behöver ha Chromebooks och läromedel hemma för att kunna följa undervisningen på distans. Om ditt barn saknar något eller behöver datasupport är skolan öppen och personal finns på plats för att hjälpa till. Mentorerna för de aktuella årskurserna kommer att kontakta alla vårdnadshavare för att möjliggöra hämtning av läromedel med mera.

Om elever saknar uppkoppling hemma, kommer de att erbjudas studieplats i skolan. Läraren tar närvaro både när lektionen börjar och när den slutar för att eleven ska få närvaro i Skola24. Elevens datorkamera ska vara på under lektionerna.

Elever på grundsärskolan omfattas inte av beslutet om fjärrundervisning utan har undervisning som vanligt. Fjärrundervisningen omfattar inte heller vissa elever i årskurs som är i behov av särskilt stöd, enligt rektors beslut.

Övriga elever i grundskolan går enligt ordinarie schema.

Vi kommer att erbjuda skollunch till elever som har fjärrundervisning. Mer information om skollunch under fjärrundervisning hittar du här.

Om en elev upplever sjukdomssymtom kan hen delta i undervisningen i möjligaste mån. Om eleven är för sjuk för att delta i fjärrundervisning är det viktigt att du som vårdnadshavare sjukanmäler barnet till skolan.

Bakgrund till beslutet

Under coronapandemin finns möjlighet att bedriva skolverksamhet på distans under vissa omständigheter. Beslut om att bedriva fjärrundervisning beslutas av huvudmannen det vill säga respektive kommun.

Genom att låta en fjärdedel av Bengtsgårdens alla elever ha fjärrundervisning blir det möjligt att hålla avstånd för de som är kvar på skolan. Skolledningen kommer att se över schemaläggning och lunchschema för att få så stor effekt som möjligt av att elevantalet på skolan minskas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson