Fjärrundervisning fortsätter på gymnasiet - till påsklovet

Denna information publicerades: 2021-02-23 08.00

Informationen uppdaterades senast: 2021-02-23 11.04

Illustration: Sofia Magnusson

Denna information publicerades: 2021-02-23 08.00

Informationen uppdaterades senast: 2021-02-23 11.04

Enligt Smittskydd Västra Götalands regionala rekommendationerlänk till annan webbplats som gäller från 17 februari till och med 14 mars rekommenderas fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning (närvarande på skolan). Bakgrunden till de regionala rekommendationerna är att spridningen av covid-19 åter börjat öka i Västra Götaland.

Fjärrundervisningen på Strömkullegymnasiet förlängs därför till veckan innan påsklovet, men kan förändras beroende på hur smittspridningen utvecklas lokalt.

Full fjärrundervisning veckan efter sportlovsveckan - gäller vecka 10

Med anledning av de senaste tidens rapporter om smittspridning på fjällorterna samt förekomst av den brasilianska virusmutanten i en region i Sverige, rekommenderar Smittskydd Västra Götaland ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning i vår region.

Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr-eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor i Västra Götaland. För vår del gäller det således vecka 10. För Strömkullegymnasiet innebär rekommendationen inte så stor skillnad då fjärrundervisning redan sker till stor del, men under vecka 10 kommer alla elever ha fjärrundervisning och inga elever ska finnas på plats för praktiska moment eller för prov. Elever med särskilda behov samt särkoleelver undantas från rekommendationen.

Fjärrundervisning till och med vecka 13

För Strömkullegymmasiets räkning innebär förlängningen av fjärrundervisningen att undervisningen fortsätter ungefär som den gjort under slutet av höstterminen 2020 och början av vårterminen 2021. De flesta elever har fjärrundervisning under större delen av tiden och skolan kallar in grupper av elever vid behov som till exempel provsituationer eller vid vissa praktiska moment.

Förutsättningarna och rekommendationerna under pandemin kan ändras snabbt, och därför kan planeringen komma att ändras om det behövs med anledning av ökad smittspridning eller nya rekommendationer från myndigheterna.

Vad är fjärrundervisning?

Med fjärrundervisning menas att lektioner genomförs i realtid digitalt via datorn. Lärare och elever kopplar upp sig via Google classroom under schemalagd lektionstid.

Närvarokontroll

Läraren tar närvaro både när lektionen börjar och när den slutar för att du ska få närvaro i Skola24.

Kamera

Din datorkamera ska vara på vid genomgångar och diskussioner. Det är ok att stänga av kameran vid eget arbete med uppgifter.

Vissa moment på plats i skolan

Du kan komma att bli kallad till skolan för att göra teoretiska prov i små grupper och du som går ett yrkesprogram kan komma att kallas in för vissa moment i mindre grupper.

Senast uppdaterad: 2021-02-23 11.04

Sidan publicerad av:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström