Närundervisning på högstadiet från vecka 13

Foto: Niklas Eriksson

Krisledningsgruppen har beslutat att återgå till undervisning på plats för högstadieeleverna på Bengtsgården. Bakgrunden är de rekommendationer som kommit från bland annat Smittskydd Västra Götaland att inte ha fjärrundervisning generellt, utan endast när skäl finns på grund av hög smittspridning på skolan eller i lokalsamhället. Vårterminen är snart inne i sitt sista skede och skolarbetet är högt prioriterat särskilt för eleverna i nian.

Beslutet innebär att den planering som tidigare funnits inte gäller längre och eleverna som går i årskurs nio kommer inte att ha fjärrundervisning som planerat vecka 13.

Beslutet kan komma att ändras beroende på utvecklingen av smittoläget lokalt och eventuella nya rekommendationer och råd från myndigheter på nationell och regional nivå.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson