Tävling för konstnärlig utsmyckning av Ekhagsskolans nya idrottshall

Bild från bygget av Ekhagsskolans nya sporthall, här syns huvudentrén, foto: Sofia Magnusson

Med start under natten till den 7 september 2018 brann sporthallen vid Ekhagsskolan i Dals Långed. Efter en stor insats från räddningstjänsten lyckades matsalen och huvudbyggnaden räddas från branden, men sporthallen gick inte att rädda. Arbetet med att bygga upp en ny sporthall vid skolan är nu inne i slutskedet och under hösten 2021 beräknas den tas i bruk. Den nya hallen innehåller en fullstor spelplan och har samma placering som den tidigare idrottshallen. Idrottshallen kommer att vara anpassad för sporter av olika slag och passar som sporthall/bollhall, gymnastiksal, inklusive omklädningsrum och övriga ytor omfattar byggnationen 1800 kvadratmeter.

En del av projektet med uppförandet av idrottshallen som återstår är konstnärlig utsmyckning i anslutning till idrottshallen. För att inspirera till kreativitet, utveckling och lokalt engagemang kommer det ske genom en tävling där det vinnande bidraget är det som kommer att pryda idrottshallen.

Bengtsfors kommun har tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland anslutit sig till en överenskommelse att vid nybyggnation avsätta 1% av den totala kostnaden för byggnationen till någon form av offentlig utsmyckning. Den nu planerade utsmyckningen kommer ske inom ramen för den budget som kommunfullmäktige beslutat.

Information om tävlingen

Vilka kan delta?

Verksamma studenter och tidigare studenter vid Stenebyskolans HDK Valands utbildningar samt yrkesverksamma konstnärer i Bengtsfors kommun.

Sista dag för inlämning senast 7 maj 2021

Inlämning av tävlingsbidrag sker senast 7 maj via nedanstående formulär. Styrgrupp/jury utser vinnare kort efter inlämning.

Utsmyckning på plats under sommaren

Den vinnande utsmyckningen ska färdigställas och sättas på plats sommaren så att den kan invigas under Bengtsfors kommuns 50-årsjubileum där Dals Långed planeras att uppmärksammas 18 september 2021.

Materialval

Utsmyckningen behöver vara i material som är lämpligt för offentlig miljö och för tänkt placering.

Ekonomiska förutsättningar

Inom ramen för projektet finns 300 000 kronor + moms för offentlig utsmyckning. Den ekonomiska ramen omfattar allt arbete, material och övrigt för att en färdig installation inklusive eventuellt fundament.

Vägvisande teman

Den konstnärliga utsmyckningen ska tas fram med hänsyn taget till teman som rörelse, barnperspektiv, platsen, tillgänglighet, hållbarhet, kultur & fritid och/eler interaktion.

Placering

Följande platser är möjliga till placering av den konstnärliga utsmyckningen:

  • Inomhus i kafédelen
  • Utomhus utanför caféet, i hörnet vid den mindre entrén.
  • Långsidan mot skolan, väggen vid grusplanen
  • Sittplats inomhus vid den stora entrén.

Vi ser gärna placering av konstnärlig utsmyckning vid flera av platserna.

Se ritning på Ekhagsskolans idrottshall med utmarkerad placering av konstnärlig utsmyckning här.

Här finns byggritningar över hallen och fasaderna.

Här finns bilder på de tänkta placeringarna.

Krav på tävlingsbidrag

  • Skissteckning och annat bildmaterial som förklarar projekt och idé måste ingå.
  • Teknisk ritning där storlek och tekniska lösningar framgår.
  • Text som beskriver konceptet på mellan 200 och 400 ord.

Utnämning av vinnare

Inkomna förslag kommer att hanteras av Bengtsfors kommuns arbetsgrupp Offentlig miljö som konstform. Arbetsgruppen kommer att utse vem som får uppdraget att utföra den konstnärliga utsmyckningen av Ekshagsskolans nya idrottshall.

Kontakt

Anna Hjelmberg
Kultur- och fritidschef
0531-52 63 42
anna.hjelmberg@bengtsfors.se

Personuppgifter för tävlande * (obligatorisk)
Personuppgifter för tävlande
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson