Kompetensutveckling för bättre resultat inom skolan

Björn Lindeberg

Björn Lindeberg, utbildningschef, foto: Sofia Magnusson.

Vintern 2020-2021 genomfördes två granskningar av Skolinspektionen samt en revision på uppdrag av kommunens revisorer. De pekade ut likartade utvecklingsbehov inom grundskolan i Bengtsfors kommun.

Granskningarna mynnar ut i liknande förslag och anger att Bengtsfors kommun behöver bli bättre på att analysera och utvärdera det som görs i skolan.

När det gäller undervisning består en del av att stärka personalens kompetens. Ett flertal kompetensutvecklande insatser har därför redan genomförts med fokus på framgångsfaktorer för undervisning.
Föreläsaren Fredrik Zimmerman har föreläst om pojkars anti-pluggkultur, Kenth Hedevåg om ”När mallen inte stämmer” och Anders Jönsson om ”Lärande bedömning”. Fler liknande kompetensutvecklande insatser planeras för undervisande personal i skolan.

– Granskningarna har varit till bra hjälp för oss och att se resultat i tioårsperspektiv är verkligen intressant. Vi ser med fram emot att vända utvecklingen. Kommande tioårsperioden har börjat och den första utvärderingen blir 2022 då hoppas vi se en stabil trend som visar att resultaten förbättras, säger Björn Lindeberg, utbildningschef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström