• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Restriktioner tas bort - vi följer utvecklingen och fortsatta rekommendationer

Restriktioner tas bort - vi följer utvecklingen och fortsatta rekommendationer

Vaccin

Illustration: Sofia Magnusson

De flesta restriktionerna vi levt med under pandemin bedöms enligt Folkhälsomyndigheten inte längre vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv. Att så många som möjligt vaccinerar sig är fortsatt det viktigaste skyddet mot covid-19 enligt Folkhälsomyndigheten.

Kommunens krisledningsgrupp har under pandemin fattat en rad beslut om olika åtgärder; stängning av verksamheter, inställda evenemang, personalomflyttningar etc.

Samverkan har skett kontinuerligt med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra myndigheter. Vår grundinställning har under hela pandemin varit att följa deras samt Folkhälsomyndighetens restriktioner, råd och rekommendationer vilket också kommer att vara vår fortsatta hållning. Det innebär att när restriktioner tas bort och samhället öppnas igen så gör vi likadant med våra verksamheter.

Insatser för fortsatt vaccinering

Folkhälsomyndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen.

Arbetsgivare uppmanas att intensifiera ansträngningarna för att personal som arbetar nära personer över 70 år och andra riskgrupper ska vara vaccinerad mot covid-19.

Enligt myndighetens statistik har medarbetare inom skola, vård och omsorg vaccinerat sig mer eller i lika hög grad som befolkningen generellt. Men det är fortsatt viktigt att fler vaccinerar sig, till exempel yngre lärare och personal på särskilda boenden och i hemtjänst. Vi kommer därför att göra insatser för att få ännu fler i vår personal att vaccinera sig.

Folkhälsomyndigheten har vidare beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser.

Inarbetade och nya rutiner

Coronapandemin har gett oss anledning att uppdatera våra rutiner kring smittspridning och skydd av de vi vårdar och har omsorg för. Vi har en god medvetenhet kring rutiner för skyddsutrustning och annat bland våra medarbetare. Inom vård och omsorg kommer vi att fortsätta arbeta efter Västra Götalandsregionens rutiner för vårdhygien, rutiner som förändrats flera gånger om under pandemin.

Inom skola och barnomsorg följer vi även fortsättningsvis Smittskydd Västra Götalandsregionens handlingsplaner vid konstaterad smitta och har en kontinuerlig kontakt med dem. Det är också de som fattar beslut om eventuella åtgärder. För barn och unga blir undervisning på plats i skolan huvudregeln.

Från och med höstterminen erbjuder Västra Götalandsregionen en ny typ av provtagning för skolungdomar. Alla skolor, från förskoleklass till och med gymnasiet, ska kunna dela ut så kallat gurgeltest till elever som behöver testas för covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad...

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra och bör därför:

  • hålla avstånd till andra människor, och
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Källa: Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) när det gäller covid-19 från och med den 29 september 2021

alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström