Åtgärder med anledning av anlagda bränder

Brand Granåsgården

Branden som startade i ett uterum i anslutning till fastigheten ledde inte till några större skador. Det är främst sotskador och rök som trängt in i källarplan. Foto: Anette Johansson

Bengtsfors kommun har under den senaste tiden drabbats av flera anlagda bränder. Vid Granåsgårdens särskilda boende har det varit flera brandtillfällen och den 22 december brann fritidsgården. Med anledning av bränderna har en hel del åtgärder genomförts.

Bland annat har räddningstjänsten uppdrag att rondera nattetid. Syftet med ronderingen är i första hand att iaktta händelser och skapa trygghet i samhället.

Kommunen har ett nära samarbete med och en kontinuerlig dialog med Polisen om en höjd polisnärvaro i kommunen. Polisen ser allvarligt på händelseutvecklingen i Bengtsfors och arbetar brett i sin utredning.

Vid första brandtillbudet på Granåsgården den 17 december beslutades att montera rörelsekänslig belysning på kommunens fastigheter/verksamheter. Det har gjorts på ett flertal platser och arbetet kommer att fortsätta den närmaste tiden.

Vi ser även över möjligheten att använda övervakningskameror på vissa strategiska platser.

De anhöriga till boende på Granåsgården har informerats särskilt vid ett informationsmöte.

Tipsa polisen

Du som eventuellt har sett eller hört något angående det senaste brandtillbudet eller något av de tidigare bränderna uppmanas att kontakta polisen. Det gör du enklast genom att:

Ofta är tips från medborgare helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster.

Om senaste tidens brandtillbud

Tipsa polisen

Kontakt

Katrin Sandberg
Biträdande kommundirektör
0531-52 60 38
katrin.sandberg@bengtsfors.se

Christian Rådén
Räddningschef
0531-52 61 16
christian.raden@bengtsfors.se

Stig Bertilsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0531-52 61 05
stig.bertilsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström