Renovering av avloppsledningar med spännande teknik

PVC-rör med en speciell U-formad profil som reducerar rördiametern används vid renoveringen av ledningarna. Formen gör så att röret lätt kan dras in i en befintlig ledning med hjälp av vinsch.Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun har anlitat företaget Svatek för att renovera avloppsledningar. Just nu renoveras ledningar på Övre Terassgatan i Billingsfors, där pågår renoveringen under vecka 2-4. Tekniken går ut på att installera ett nytt rör inuti det gamla, vilket är både tids- och kostnadseffektivt.

Vid tillverkningen omformas PVC-rör till en speciell U-formad profil, vilket reducerar rördiametern så att röret lätt kan dras in i en befintlig ledning med hjälp av vinsch.

Innan det formpassade röret förs in i den befintliga ledningen, rengörs det gamla befintliga röret. När det nya PVC-röret kommit på plats, återfås den ursprungliga runda formen genom ånga och tryck. Rören är förvärmda i en mobil värmeanläggning att vilket gör att omformningsprocessen förkortas rejält. I ett sista steg ansluts servisledningar och brunnar.

Mobil värmeanläggning. Foto: Sofia Magnusson

Väl på plats omformas röret genom att ånga och tryck tillförs. Foto: Sofia Magnusson

Här syns hela den mobila anläggningen som sköter renoveringen av avloppsledningarna på Övre Terassgatan. Foto: Sofia Magnusson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson