Vi deltar i Glokala Sverige

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner är fyra av de femtio kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 Länk till annan webbplats. och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner har antagit 49 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från 2020. Medlemskommunerna i Dalslands miljö- och energiförbund är fyra av dem. Det innebär att 16 av landets 20 regioner och 130 av landets 290 kommuner nu deltar i projektet.

Vi tror att de globala hållbarhetsmålen är ett verkningsfullt sätt för att arbeta med hållbarhetsfrågor då målen tar hänsyn till de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den miljömässiga, den ekonomiska och den sociala dimensionen. Vi har tillsammans med våra värdkommuner redan inlett ett hållbarhetsarbete som bygger på de globala målen och hoppas genom Glokala Sverige få verktyg för att utveckla arbetet, säger Dan Gunnardo, förbundschef på Dalslands miljö- och energiförbund.

Som tidigare kommer projektdeltagarna att få ta del av utbildningsinsatser lokalt och erbjudas digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 den 24-25 september, för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

För de fyra kommunerna i Dalslands miljö- och energiförbund är ett deltagande i Glokala Sverige mycket positivt. I dagsläget arbetar våra fyra kommuner tillsammans för att skapa en gemensam färdriktning, en kompass för hållbarhet, i Dalsland. De globala målen innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten såsom att skapa trygga samhällen och bevara biologisk mångfald. Deltagandet i Glokala Sverige kan hjälpa oss att hitta verktygen som behövs för att bidra till målen på lokal nivå, säger Morgan E Andersson, direktionsordförande i Dalslands miljö- och energiförbund.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med stöd av Sida. På FN-förbundets hemsida kan du läsa mer om projektet och vilka kommuner och regioner som är antagna. Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Katrin McCann
Miljöstrateg
0530-93 94 59
katrin.mccann@dalsland.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson