Nytt ekonomisystem i bruk

Bengtsfors kommun har nu ett fungerande ekonomisystem för in- och utgående fakturor. Kommunens ekonomienhet har jobbat hårt med att starta upp arbetet med det nya ekonomisystemet och lösa frågor som uppstått när det tidigare systemet inte varit i drift. På grund av de tekniska problemen har inte fakturor för bland annat barnomsorg och avgifter inom vård-/omsorg kommit iväg under föregående månad.

Redovisning rekonstrueras

Kommunernas redovisning för 2019 kommer att rekonstrueras. Kommunstyrelsens ordförande, ekonomichef och kommunchef i de berörda kommunerna har diskuterat ett gemensamt förhållningssätt kring vilken nivå av rekonstruktion som är möjlig och hur en tidplan kan se ut. Det är kommunstyrelserna i Bengtsfors, Dals-Eds, Melleruds och Färgelandas kommuner som kommer att besluta om hanteringen av redovisning och bokslut.

En gemensam analys av de händelser som föranlett driftsproblemen kommer att genomföras och Färgelandas kommunchef, Per Wahlén, har fått i uppdrag av kommunerna att leda arbetet med att ta fram en slutrapport.

Slutrapporten kommer att presenteras för respektive kommunfullmäktige i samband med bokslutet 2019.

Är du leverantör och saknar betalning från oss?

Vi har under driftstoppet haft svårigheter att göra utbetalningar för vissa leverantörsfakturor. Det kan finnas enstaka leverantörer som ej fått betalt under den tid ekonomisystemet legat nere, de leverantörerna uppmanas ta kontakt med ekonomienheten.

Fakturor för barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter på väg

Fakturering av barnomsorgsavgifter och äldreomsorgsavgifter har gjorts den senaste veckan och de som inte fått sina fakturor ännu kan räkna med att de kommer inom kort. Det är två fakturor som skickats. Både den ordinarie för januari och den faktura som inte skickades i december.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson