Tänd i toppen för bättre luftkvalitet

Säsongen för vedeldning är i gång och det försämrar vår luftkvalitet vilket påverkar människors hälsa. Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Men du som eldar i kamin eller vedpanna kan göra en insats för att minska utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar genom att elda rätt.

Ved som eldas på fel sätt ger höga utsläpp av luftföroreningar till luft. När brasor tänds kan utsläppen minskas genom att brasan tänds på rätt sätt. Det bästa sättet är att tända i toppen. Det bästa sättet är att tända i toppen med en liten, luftig brasa. Den glödbädd som så bildas tänder sedan effektivt eld på större vedträn. Andra sätt att minska utsläppen är att använda bra bränsle och att ha lagom lufttillförsel. En brasa som brinner bra ger mindre utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar.

Dålig luftkvalitet i flera kommuner

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Svenska Miljöinstitutet (IVL) har undersökt hur vedeldning påverkar omgivningsluften i Sveriges alla kommuner. Resultatet visade att i flera kommuner så påverkas luften negativt av utsläpp från vedpannor. De senaste åren har antalet braskaminer, kakelugnar och liknande ökat. Samtidigt så minskar antalet vedpannor som primär uppvärmning.

Elda rätt – Tänd i toppen

Därför finns broschyren ”Tänd i toppen” . I broschyren finns information om att tända brasor på ett sätt som ger mindre utsläpp. Förutom broschyr så finns även en film på Naturvårdsverkets webbplats som visar hur en brasa kan tändas i toppen. Under relaterad information på denna sida finns mer material från Naturvårdsverket inklusive broschyren tänd i toppen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson