Cykelstrategi ska främja cyklandet

Foto: Tony Ryman

Kommunfullmäktige har antagit en cykelstrategi för Bengtsfors kommun som ska vara utgångspunkten för vårt arbete med att främja cykeltrafiken och leda till fler cykelresor. Strategin ska ligga till grund för prioritering och finansiering av utbyggnad av cykelvägar och cykelleder i kommunen samt andra åtgärder för att främja en ökad cykling bland kommuninvånare och turister.

Goda förutsättningar till ökad cykeltrafik

För att cykelanvändandet ska öka krävs bland annat att förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken förbättras och utvecklas. Det finns många fördelar med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning, ökad livskvalité, bättre framkomlighet med mera. Potentialen för att öka cyklandet i Bengtsfors kommun är stor när det gäller arbetspendling, för elever att ta sig till och från skolan och för att ta sig till och från fritidsaktiviteter. Inom tätorterna är avståndet till de olika målpunkterna sällan över en till två kilometer. Det finns också goda möjligheter att cykelpendla mellan flera av tätorter i kommunen. För att öka cyklandet i kommunen krävs inte bara nya cykelvägar utan det krävs också ett systematiskt arbete när det gäller hela bredden av cykelfrågor, något som Bengtsfors kommun hittills saknat.

Vi cyklar längre och året runt

I och med att allt fler företag erbjuder sina anställa förmånscyklar och då elcyklar börjar bli allt vanligare är det fler vuxna som börjar cykla. Man ser en tydlig trend bland de som köpt elcykel att de inte bara cyklar mer utan också längre sträckor. Det påverkar behovet av cykelvägar och inte bara under vår- och sommarperioden utan även under andra årstider. Ökningen av cykling året runt ställer en del nya krav på trygghet och säkerhet på cykelvägarna, då hastigheten och olika typer av cyklar ska enas på samma väg året om.

Cykelfrämjande syfte och målbild

Syftet med cykelstrategin och dess bifogade handlingsplan är att kommunen ska få en gemensam målbild för sitt cykelfrämjande arbete, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit. Med en tydlig vision och konkreta mål kan olika aktörer med olika ansvarsområden arbeta i samma riktning och samverka för att nå målen för cykel. Handlingsplanen tydliggör kommunens prioriteringar och val av åtgärder och säkerställer att arbetet med cykelfrågor pågår regelbundet och med en långsiktighet.

Kontakt

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson