Coronaviruset och Covid-19

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Vi följer händelseutvecklingen gällande covid-19 (coronaviruset) och förstärker våra insatser vid behov. Vår inställning är och har under hela pandemin varit att följa restriktioner, råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Västra Götaland och andra myndigheter.

Telefonnummer

113 13 - nationellt informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser.
Hit kan du ringa dygnet runt årets alla dagar och ställa allmänna frågor om covid-19.

1177 - vårdguiden. Hit kan du ringa om du har frågor om sjukdomssymtom.

Så jobbar Bengtsfors kommun med anledning av covid-19

Kommunens krisledningsgrupp har under pandemin fattat beslut om åtgärder, exempelvis stängning av verksamheter, inställda evenemang, personalfrågor etc. Samverkan har skett kontinuerligt med andra myndigheter och kommuner. Grunden har varit att följa de restriktioner, råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Västra Götaland och andra myndigheter beslutat. Vi kommer att jobba så även fortsättningsvis.

Illustration: Sofia Magnusson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström