Coronaviruset och Covid-19

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Vi följer aktivt händelseutvecklingen gällande covid-19 (coronaviruset) och förstärker våra insatser vid behov. Vår inställning är och har under hela pandemin varit att följa restriktioner, råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Västra Götaland och andra myndigheter.

Nyheter

Myndighetsinformation om pandemin

Så jobbar Bengtsfors kommun med anledning av pandemin

Kommunens krisledningsgrupp har under pandemin fattat beslut om vilka åtgärder som vidtagits exempelvis stängning av verksamheter, inställda evenemang, personalfrågor etc. Samverkan har skett kontinuerligt med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och andra kommuner. Grunden har hela tiden varit att följa de restriktioner, råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Västra Götaland och andra myndigheter beslutat. Vår hållning är att vi även fortsättningsvis kommer att jobba på det sättet.

Rutiner som är här för att stanna

Coronapandemin har gett oss anledning att uppdatera våra rutiner kring smittspridning och skydd av de vi vårdar och har omsorg för. Vi har en god medvetenhet kring rutiner för skyddsutrustning och annat bland våra medarbetare.

Det tillkommer rutiner som vi behöver anpassa oss efter och som kontinuerligt ändras utifrån nya förutsättningar och myndigheters rekommendationer.

Telefonnummer

  • Ring 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset och covid-19. Det är ett nationellt informationsnummer som ät tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. De har i uppgift att informera om pågående kriser och olyckor.
  • Ring 1177 om du har frågor om sjukdomssymtom.

Illustration: Sofia Magnusson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström