Projekt för besöksnäring i tillväxt

Dalslands Kanal AB startar nu en större förstudie om utveckling av såväl Håverudsområdet som infrastrukturen runt kanalområdet där bland annat Dalsland Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) är en viktig del. Foto: Sofia Magnusson

Dalslands Kanal AB startar nu en större förstudie om utveckling av
såväl Håverudsområdet som infrastrukturen runt kanalområdet där bland annat Dalsland
Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) är en viktig del.

Bakgrunden är den fördjupade samarbetet med Dalslands Turist AB (DTAB) manifesterat bland annat
genom rekryteringen av en gemensam VD. Ägarna med Västra Götalandsregionen i spetsen ser stor
potential för besöksnäringen i området liksom behovet av förstärkt samverkan. DKAB kommer
framgent att vara en tydligare offensiv motor tillsammans med övrig besöksnäring, allt med syfte att
utveckla och stärka näringen i området.

En avgörande framgångsfaktor i den framtida processen är Västra Götalandsregionen och Region
Värmlands satsning på kanalen och dess infrastruktur.

Initialt har identifierats två viktiga projektområden. Det handlar dels om skapandet av ett modernt
besökscenter i Håverud. Med utgångspunkt att Håverud är det naturliga navet i Dalslands
Kanalområdet är tanken att ta till vara denna resurs ännu mer. Att informera, inspirera och öka
näringens möjligheter till affärer, allt i en förpackning av internationell toppklass.

Den andra delen handlar om områdets infrastruktur med stort fokus på DVVJ:s turistiska del, både
vad avser befintlig verksamhet liksom helt nya produkter. Den underhållssatsning på järnvägen om ca
65 mkr som Västra Götalandsregionen och Trafikverket gjorde för några år behöver nu få sin
naturliga och nödvändiga turistiska utveckling.

Efter fyra månader som gemensam VD för Dalslands kanal och Dalslands Turist är jag övertygad om områdets riktigt stora potential. Kraftsamlar vi nu och gör rätt saker på ett hållbart sätt i samverkan ser framtiden mycket ljus ut, säger Johan Trollnäs, VD för DKAB och DTAB.

Besöksnäringen får en allt större betydelse och vikten av den kan knappast överskattas här i Dalsland, det visar de senaste årens utveckling. En verklig motor framåt är kanalområdet med alla sina möjligheter, bland annat DVVJ:s persontrafik om den utvecklas, säger Stig Bertilsson, kommunalråd i Bengtsfors samt ordförande i DKAB. Han betonar också vikten av
Västra Götalandsregionens stöd.

Förstudien startar omgående med ambitionen att vara klar före årsskiftet. Huvudfinansiär är just
Västra Götalandsregionen. Ett stort antal intressenter kommer att vara delaktiga i arbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson