Höga flöden i Upperudsälvens sjösystem

Foto: Sofia Magnusson

Sedan senhösten har vi haft höga flöden och vattennivåer i sjöar och vattendrag. Nu har SMHI har tagit bort klass ett varningen för höga flöden i Upperudsälven och nivåerna vänder nu nedåt, vi avslutar därmed rapporteringen kring vattennivåerna.

Om det åter skulle bli aktuellt att nivåerna stiger, så återupptar vi rapporteringen.

Lelång - uppmätt vattennivå vid Bengtsfors

Datum

Vattennivå*

11 december 2019

2,48

12 december 2019

2,53

13 december 2019

2,57

14 december 2019

2,60

15 december 2019

2,62

16 december 2019

2,63

17 december 2019

2,66

18 december 2019

2,68

19 december 2019

2,67

20 december 2019

2,66

23 december 2019

2,64

27 december 2019

2,53

30 december 2019

2,25

17 februari 2020

2,34

18 februari 2020

2,42

19 februari 2020

2,48

20 februari 2020

2,51

21 februari 2020

2,55

22 februrari 2020

2,57

23 februari 2020

2,64

24 februari 2020

2,65

25 februari 2020

2,68

26 februari 2020

2,70

27 februari 2020

2,68

28 februari 2020

2,69

29 februari 2020

2,68

1 mars 2020

2,68

2 mars 2020

2,69

3 mars 2020

2,69

4 mars 2020

2,70

5 mars 2020

2,69

6 mars 2020

2,67

7 mars 2020

2,63

8 mars 2020

2,57

9 mars 2020

2,56

10 mars 2020

2,54

11 mars 2020

2,51

12 mars 2020

2,49

13 mars 2020

2,47

14 mars 2020

2,44

15 mars 2020

2,41

16 mars 2020

2,42

17 mars 2020

2,42

18 mars 2020

2,41

19 mars 2020

2,39

20 mars 2020

2,39

22 mars 2020

2,34

*Att jämföras med det högsta värdet från år 2000 (28 november) som var 3,46 meter

Stora Le - väster om damm vid Lennartsfors

Datum

Vattennivå*

11 december 2019

2,65

12 december 2019

2,68

13 december 2019

2,68

14 december 2019

2,70

15 december 2019

2,70

16 december 2019

2,71

17 december 2019

2,72

18 december 2019

2,71

19 december 2019

2,70

20 december 2019

2,69

23 december 2019

2,68

27 december 2019

2,69

30 december 2019

2,66

17 februari 2020

2,82

18 februari 2020

2,81

19 februari 2020

2,80

20 februari 2020

2,79

21 februari 2020

2,79

22 februari 2020

2,80

23 februari 2020

2,80

24 februari 2020

2,80

25 februari 2020

2,79

26 februari 2020

2,76

27 februari 2020

2,74

28 februari 2020

2,72

29 februari 2020

2,70

1 mars 2020

2,70

2 mars 2020

2,70

3 mars 2020

2,68

4 mars 2020

2,67

5 mars 2020

2,67

6 mars 2020

2,65

7 mars 2020

2,65

8 mars 2020

2,64

9 mars 2020

2,66

10 mars 2020

2,67

11 mars 2020

2,69

12 mars 2020

2,70

13 mars 2020

2,71

14 mars 2020

2,70

15 mars 2020

2,70

16 mars 2020

2,74

17 mars 2020

2,75

18 mars 2020

2,75

19 mars 2020

2,76

20 mars 2020

2,77

22 mars 2020

2,76

*Att jämföras med det högsta värdet från år 2000 (27 november) som var 3,26 meter

Laxsjön

Datum

Vattennivå*

11 december 2019

76,41

12 december 2019

76,45

13 december 2019

76,49

14 december 2019

76,52

15 december 2019

76,56

16 december 2019

76,58

17 december 2019

76,59

18 december 2019

76,60

19 december 2019

76,59

20 december 2019

76,54

23 december 2019

76,54

27 december 2019

76,48

30 december 2019

76,36

17 februari 2020

76,21

18 februari 2020

76,27

19 februari 2020

76,33

20 februari 2020

76,39

21 februari 2020

76,43

22 februari 2020

76,46

23 februari 2020

76,48

24 februari 2020

76,50

25 februari 2020

76,50

26 februari 2020

76,53

27 februari 2020

76,54

28 februari 2020

76,54

29 februari 2020

76,52

1 mars 2020

76,53

2 mars 2020

76,56

3 mars 2020

76,57

4 mars 2020

76,57

5 mars 2020

76,56

6 mars 2020

76,56

7 mars 2020

76,54

8 mars 2020

76,49

9 mars 2020

76,50

10 mars 2020

76,45

11 mars 2020

76,45

12 mars 2020

76,41

13 mars 2020

76,43

14 mars 2020

76,40

15 mars 2020

76,36

16 mars 2020

76,39

17 mars 2020

76,38

18 mars 2020

76,35

19 mars 2020

76,37

20 mars 2020

76,35

22 mars 2020

76,31

*Att jämföras med det högsta värdet från år 2000 som var 77,30 meter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson