Bygge av multiplan och utveckling av skolområdet kring Lövåsen i Billingsfors

Skolområdet kring Lövåsen i Billingsfors utvecklas bland annat genom en multiplan inklusive belysning runt planen, lekplats, sittplatser och planteringar. Bygget har genomförts av entreprenören PEAB anläggning och är nu färdigbyggd och slutbesiktad. Nu återstår endast att inviga området, och med anledning av Coronapandemin kommer det preliminärt att bli i augusti 2020.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2017 om medel till byggandet av lekpark och multiplan i Billingsfors. Tyvärr fick upphandlingen avbrytas och nya politiska beslut behövdes innan en ny upphandling genomfördes. I kommunfullmäktiges beslut utökades projektbudgeten för att bland annat kunna flytta ledningar och göra tillgänglighetsanpassningar samt mer omfattande asfaltering och en ny anpassad sandlåda.

Resterande del av projektet innehållande parkering, cykelställ, ombyggnad av cykelbana, övrig belysning samt ramp finns med i bugdet 2019 och omfattar även utemiljön inom förskolans inhängnade område.

I skissen nedan kan du se hur området kommer att bli när det blir klart. För att förstora bilden, klicka på den.

Skiss Förstora bilden

Här kan du se skiss över hur området ska bli. Klicka på bilden för att göra den större.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2020
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson