Bengtsfors kommun publicerar inte information om smittade

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Foto: Sofia Magnusson

Här försöker vi reda ut vad vi publicerar, vad vi inte publicerar och varför.

Smitta hos allmänhet

Hur många som är smittade i Bengtsfors kommun är information som Västra Götalandsregionen förfogar över. Denna information baseras på den provtagning som görs. Västra Götalandsregionen informerar bara Bengtsfors kommun om smitta när det finns anledning att våra verksamheter ska agera på ett särskilt sätt. Vi har således inga uppgifter om hur många smittade det finns i våra olika samhällen.

Smitta i våra verksamheter

Vid konstaterad smitta i kommunens verksamheter kommer vi att informera allmänheten via vår hemsida och övriga digitala kanaler. Det gör vi för att undvika att obekräftade uppgifter sprids och för att dämpa oro.

Sekretessen talar ett tydligt språk

Sekretessen är stark för smittade eller misstänkt smittade invånare oavsett sjukdom. Därför publicerar vi ingen information om smittade, misstänkt smittade eller provtagna personer. Det gäller såväl våra vårdtagare som vår personal.

Vem får veta?

Vi lämnar information om konstaterade Covid-19-smitta till personer (anhöriga, boende och personal) som är berörda och behöver informationen. Inom förskola och skola används Smittskydd Västra Götalandsregionens informationsmaterial för att informera berörda.

Vi kan komma att bekräfta smitta i de fall den drabbade eller anhöriga själva offentliggör denna information.

Dödsfall

Enligt stycket ovan om smitta hos allmänhet, har vi ingen vetskap om eventuella dödsfall till följd av Covid-19 och publicerar således inga uppgifter om det.

Vi publicerar inte heller några uppgifter om eventuella Covid-19-relaterade dödsfall inom våra verksamheter på grund av sekretess och av hänsyn till anhöriga. Vi bekräftar eller dementerar inga uppgifter kring eventuella dödsfall om anhöriga inte har specifika önskemål om det.

Om det vore du!

Vi måste alla hjälpas åt att minska ryktesspridning och obekräftade/falska uppgifter. Om du själv drabbas av Covid-19, skulle du vilja att uppgifter om dig själv exempelvis delades på Facebook utan att du kunde göra något åt det?

För oss är det viktigt att du som brukare och invånare ska känna förtroende för kommunens verksamheter – därför följer vi sekretessen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström