Två lekplatser tas bort på grund av besparingar

Foto: Maria Ljungberg

I årets budget är anslaget för parker minskat med 110 000 kronor, det gör att tekniska området har sett över hur de kan göra besparingar för att hålla budget. För anslaget till lekplatser innebär det en besparing på 50 000 kronor och för resterande grönytor ska en besparing om 60 000 kronor genomföras. Förvaltningen har gått igenom alla lekplatser och tittat på hur många barn som bor i närheten, hur utrustningen ser ut och vilka kostnader lekplatsen kräver på kort och lång sikt. Utifrån det har beslut tagits om att lägga ner två lekplatser, en på Bäckenområdet i Bengtsfors och en i Dals Långed på Bergvägen.

Det finns innan besparigen 26 lekplatser i Bengtsfors kommun. De är såväl fristående lekplatser samt lekplatser som är bundna till en fastighet.

Så här är lekplatserna fördelade geografiskt (innan besparing):

 • Bengtsfors 11 lekplatser
 • Dals Långed 6 lekplatser
 • Billingsfors 3 lekplatser
 • Skåpafors 2 lekplatser
 • Bäckefors 3 lekplatser
 • Gutstavsfors 1 lekplats

Vad kostar lekplatserna?

Alla lekplatser säkerhetsbesiktigas årligen och vid besiktningarna kan lekutrustning dömas ut, vilket medför att utrustningen måste ersättas, åtgärdas eller tas bort. Det kostar också att underhålla och städa lekplatserna.

Lekplats Bäckenområdet

Förvaltningen har upprättat en översyn över kostnader och behov utifrån senaste säkerhetsbesiktningsprotokoll och lekutrustningens skick.

Lekplatsens utrustning/status

 • Två gungställningar, varav statusen för den ena är att den är undermålig
 • Ett lekhus som bedöms som undermåligt och i behov av åtgärder
 • En tunnel som döms ut
 • En sandlåda som är fungerande
 • En gunghäst som är fungerande
 • En vippgunga som bedöms vara i dåligt skick
 • En klätterställning som också bedöms vara i dåligt skick

Lekplats Bergvägen

Lekplatsens utrustning/status

Lekplatsen på Bergvägen har följande inventarier

 • En gungställning - ok går att återanvända på annan lekplats
 • Ett lekhus - dåligt skick
 • En sandlåda - halvdåligt skick
 • En gunghäst i fungerande skick
 • En parkmöbel - som kommer att finnas kvar även när lekplatsen tagits ner

När kommer lekplatserna att monteras ner?

Troligen kommer lekplatserna att plockas ner under våren eller i början av sommaren, det blir i samband med att personalen ser över alla lekplatser.

Hur många barn bor nära de aktuella lekplatserna?

De aktuella lekplatserna är de två (av hela beståndet) där det bor minst antal barn i närtheten. Enligt befolkningsstatistiken är det färre än tio barn som bor nära någon av de två platserna.

Var ligger de aktuella lekplatserna?

Se kartskisserna här nedanför så ser du dels de aktuella lekplatserna och var övriga lekplatser i närheten finns.

Lekplatsen på Bergvägen i Dals Långed markerad med grön ring och gul prick. Övriga lekplatser på orten markerade med röd eller blå prick.

Lekplatsen på Bäckenområdet i Bengtsfors markerad med grön ring och gul prick. Övriga lekplatser markerade med blå eller röd prick.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson