Tillgång till skyddskläder och skyddsutrustning

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Birgitta Eriksson i centrallagret.

Birgitta Eriksson ansvarar för kommunens centrallager av skyddskläder och skyddsutrustning. Foto: Anna Sandström

Vi vet att det finns en oro om kommunens tillgång till material och skyddsutrustning inom vården. Här vill vi förklara skillnaden mellan olika begrepp som arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning, när vi använder vad och vilken tillgång vi har till aktuell utrustning.

Arbetskläder är kläder som vårdpersonal använder på jobbet. Kläderna byts dagligen eller vid nedsmutsning.

Skyddskläder används utanpå arbetskläderna när det finns risk för att arbetskläderna kan smutsas ner av exempelvis kroppsvätskor. Exempel på skyddskläder är förkläde och skyddsrock. Skyddskläder byts mellan arbete hos olika vårdtagare. Även skyddshandskar räknas som skyddskläder och används vid risk för att händerna kommer i kontakt med kroppsvätskor. Skyddshandskar byts mellan varje vård- eller omsorgsmoment.

Skyddsutrustning används för personalens säkerhet. Exempel på skyddsutrustning är skyddsglasögon, visir och munskydd. Det är risken för att bli smittad i den aktuella vård- och omsorgssituationen som avgör om och vilken skyddsutrustning som ska användas. Skyddsutrustning är som regel personlig.

Så använder vi skyddskläder och skyddsutrustning

I vårt dagliga arbete hos våra vårdtagare arbetar vi nu och alltid efter Västra Götalandsregionens basala hygienrutiner vilket bland annat omfattar användning av skyddskläder och skyddshandskar vid nära vård- och omsorgsarbete. För att skydda arbetskläderna används oftast skyddsrock eller förkläde med lång ärm inom hemtjänsten och hemsjukvården medan vanligt förkläde är brukligt på särskilda boenden. Anledningen är att hemtjänstpersonalen inte alltid har möjlighet att byta eventuellt nedsmutsade arbetskläder mellan besök hos olika vårdtagare.

Sedan pandemin konstaterades använder vi även heltäckande visir vid nära vårdarbete hos alla vårdtagare, friska och sjuka. Visiren är ett extra skydd som förhindrar smittspridning från vårdtagare till personal och tvärtom.

Vid nära omvårdnad av sjuk vårdtagare använder personalen alltid skydd som täcker ansiktet. Exempel på sådana skydd är:

  • Heltäckande visir som täcker ögon, näsa och mun.
  • Vätskeavvisande munskydd tillsammans med skyddsglasögon.
  • Vätskeavvisande munskydd tillsammans med halvtäckande visir.
  • Munskydd med ventil i kombination med visir*.

Vilket skydd vi använder baseras på den risk arbetsmomentet som ska utföras innebär.

Förberedda lådor med basutrustning

Färdigpackad låda med skyddsutrustning.

Färdigpackad låda med skyddsutrustning. Lådan innehåller skyddshandskar, munskydd, förkläde med kort och lång ärm, tossor, hättor, visir, sopsäckar, pappersservetter, handsprit och ytdesinfektion. Foto: Anna Sandström

Hemsjukvården har förberett lådor med skyddsutrustning för arbete hos vårdtagare med misstänkt smitta. Lådorna står färdigpackade för personalen inom hemtjänst och hemsjukvård att ta med vid behov och finns på alla orter och boenden.

Centralt lager för material och utrustning

Sedan en tid tillbaka har vi upprättat ett centrallager för skyddskläder och skyddsutrustning. För närvarande har vi god tillgång till material och skyddsutrustning för vår vårdpersonal.

Med ett centralt lager kan vi snabbt förse våra enheter med rätt material samtidigt som vi får en överblick över lagerstatus och åtgång, säger Birgitta Eriksson, undersköterska och ansvarig för centrallagret.

Fortsatt arbete med att säkra tillgång på utrustning

För att säkra tillgång till utrustning framöver deltar Bengtsfors kommun i en kommungemensam upphandling av skyddsutrustning. Trollhättan har huvudansvaret för upphandlingen.

Förkläde används för att skydda arbetskläder från att smutsas ner av exempelvis kroppsvätskor och används i nära vård- och omsorgsarbete. Förklädena finns med och utan ärm. De är gjorda i plast och byts mellan arbete hos olika vårdtagare.

Plastförkläde med ärm

Plastförkläde med ärm. Foto: Anna Sandström

Skyddshandskar används för att skydda händerna mot kontakt med kroppsvätska. Skyddshandskar är gjorda i engångsmaterial och byts mellan varje moment i nära vård- och omsorgsarbete.

En skyddsrock är en långärmad och hellång rock som används för att skydda arbetskläder och underarmar vid risk för kontakt med stora mängder kroppsvätska. Skyddsrock används i nära vård- och omsorgsarbete. De är gjorda i engångsmaterial och byts mellan arbete hos olika vårdtagare.

Skyddsrock

Skyddsrock. Foto: Anna Sandström

Handdesinfektionsmedel används frekvent inom vården, exempelvis före och efter nära vårdarbete, efter orent arbete samt före och efter användning av handskar.

Handsprit

Handsprit. Foto: Anna Sandström

Visir används i nära vård- och omsorgsarbete. Det finns visir som täcker hela ansiktet och visir som bara skyddar ögon. Halvtäckande visir kompletteras med den typ av munskydd som situationen kräver*. Visir är ett personligt skydd som kan användas flera gånger genom att sprita det regelbundet eller vid nedsmutsning.

Heltäckande visir

Heltäckande visir. Foto: Anna Sandström

Skyddsglasögon skyddar endast ögonen och används tillsammans med den typ av munskydd som situationen kräver*. Skyddsglasögon är ett personligt skydd som kan användas flera gånger genom att sprita det regelbundet eller vid nedsmutsning.

Skyddsglasögon

Skyddsglasögon. Foto: Anna Sandström

Munskydd används för att hindra smittspridning mellan vårdtagare och personal. Skyddet som är vätskeavvisande används vid nära vårdarbete tillsammans med visir eller skyddsglasögon. Munskydden är av engångskaraktär.

Vätskeavvisande munskydd.

Vätskeavvisande munskydd. Foto: Anna Sandström

Andningsskydd används endast vid särskilda arbetsmoment då det finns risk för så kallad aerosolbildning. Aerosolbildning kan exempelvis uppstå vid sugning av luftvägar och hjärt- och lungräddning. Andningsskydd används tillsammans med skyddsglasögon eller visir.

Munskydd med ventil.

Munskydd med ventil. Foto: Anna Sandström

*Används vid aerosolbildande procedurer som till exempel sugning av luftvägar och hjärt- och lungräddning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström