Utrymningsvägar till sporthallens läktare färdigställda

Sporthall

Foto: Sofia Magnusson

Utrymningsvägarna isporthallen i Bengtsfors har förbättrats/kompletterats och räddningstjänsten upphäver därför förbudet att nyttja läktaren från och med 25 maj 2020.

Bedömningen att häva nyttjandeförbudet är gjord efter ett uppföljningsbesök på platsen 19 maj. Läktaren på sporthallen har försetts med en nödutgång med tillräcklig utrymningsbredd. Läktaren har också försetts med ytterligare en utrymningsväg från läktaren genom befintligt trapphus och via utvändig spiraltrappa.

Den befintliga dörren ut i trapphuset kommer att bytas till en dörr med bredd på 1,2 meter. Till dess är max-antalet som får nyttja läktaren max 150 personer.

Bakgrund

Sedan drygt ett år tillbaka är läktaren i Bengtsfors sporthall stängd. Det på grund av att den sekundära utrymningsvägen från sporthallens läktare i Bengtsfors inte varit godkänd av räddningstjänsten. Tills dess att utrymningsvägarna var åtgärdade var det inte tillåtet att vistas eller ha någon verksamhet på läktaren i sporthallen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström