Konstaterad Covid-19-smitta inom hemtjänsten

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun har ytterligare en konstaterad Covid-19-smitta i vår verksamhet. Information om smittan, som finns hos en brukare inom hemtjänsten, har blivit bekräftad under dagen (17 juni). Vi arbetar med att informera berörd personal om att det finns konstaterad smitta. Vi arbetar efter de direktiv som myndigheterna förordar gällande vård och behandling. Smittspårning inleds nu och all berörd personal kommer att testas.

Så jobbar vi för att förhindra smittspridning

Redan vid misstanke om covid-19-smitta isoleras den sjuka personen i sitt hem och fortsätter att vara det efter ett positivt testsvar. För att motverka smittspridning följer vi de basala hygienrutinerna och använder skyddskläder (som vi byter mellan besök hos varje vårdtagare) och visir samt rekommenderad skyddsutrustning vid nära omvårdnad. Allt material som behövs finns hos varje vårdtagare. I nuläget bedömer vi att vi har tillräckligt med skyddsutrustning. Vi avdelar dessutom personal som endast arbetar med smittade personer. Denna personal får inte ta hand om friska vårdtagare samtidigt.

Hjälp oss att minska falska rykten och påståenden

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av sekretess, det gäller vid alla sjukdomar. Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till
exempel bostadsort. Därför publicerar vi inte information om var (vilken enhet/ort) smittan finns. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att inte röja enskildas identitet eller att sprida obekräftade uppgifter.

Hjälp till att begränsa smittspridningen!

Vi uppmanar alla att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och vara noga med handhygien.

Kontakt

Sofia Magnusson
Kommunikationssamordnare
0531-52 60 03
sofia.magnusson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson