Södra Skogsägarna får bidrag för att bygga omlastningscentral i Bäckefors

Foto: Sofia Magnusson

Naturvårdsverket har beviljat Södra Skogsägarna klimatklivsmedel om cirka 28 miljoner kronor för bygget av en omlastningscentral i Bäckefors. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala klimatåtgärder runt om i landet. Åtgärderna beräknas minska Sveriges utsläpp med 1,7 miljoner ton växthusgaser per år.

Ett exempel på en sådan åtgärd är en omlastningscentral för gods till och från Bäckefors där en omlastningscentral ska göra det möjligt att lasta om timmer från Södra Skogsägarnas medlemmar från lastbil till tåg för effektiv transport till pappers- och massabruk. Arbete med detaljplaneläggning och diskussioner med markägare och Trafikverket genomförs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson