Felaktiga provkit orsak till justerad Covidstatistik

Illustration: Sofia Magnusson

Den 27 augusti har Folkhälsomyndigheten skrivit ner antalet konstaterade sjukdomsfall med fler än 3000 personer för hela landet. Det har gjorts på grund av att det i efterhand visat sig att ett antal tester gett fel utslag. De personerna hade alltså inte Covid-19 och har därför tagits bort ur statistiken i efterhand. Justeringarna gör att siffrorna på kommunnivå ser något märkliga ut, exempelvis sjunker antalet smittade i Bengtsfors kommun från 76 fall till 48 fall med bekräftad Covid-19. Vi kommer tillsvidare utgå från Folkhälsomyndighetens justerade siffror för kommuner när det gäller bekräftade sjukdomsfall.

Antal konstaterat smittade invånare per kommun i Dalsland (källa: Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten)

Kommun

Antal smittade innan korrigering*)

Ökning sedan föregående rapportering

Antal smittade efter korrigerad statistik*)

Bengtsfors kommun

76

2

48

Dals-Eds kommun

44

1

41

Färgelanda kommun

56

oförändrat

51

Melleruds kommun

49

oförändrat

33

Åmåls kommun

83

1

79

*)Felaktiga provsvar påverkar statistiken över antal smittade

Bakgrund

Två svenska laboratorier har upptäckt brister i ett CE-märkt så kallat test-kit som använts för att visa om man har en pågående covid-19-infektion. På grund av felet har testmetoden inte kunnat skilja mellan låga nivåer av covid-19-virus och negativt prov. Felet har lett till att ca 3 700 personer provtagna i nio olika regioner (varav Västra Götalandstegionen är en) har sannolikt fått falska positiva svar. De har alltså felaktigt fått veta att de har en covid-19-infektion och ingår också i ovanstående statistik över antal smittade per kommun.

Folkhälsomyndigheten skriver följande på sin statisitksajt:

Observera att data har korrigerats den 27 augusti 2020. Data kan även komma att justeras något under följande dagar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson