Gula villan bevaras och allaktivitetshus utreds

Gula villan efter branden. Foto taget i januari 2020 av Sofia Magnusson

Fritidsgården Går'n vid Centralbacken i Bengtsfors förstördes i en brand strax innan julen 2019. Kommunstyrelsen har beslutat att ”Gula villan” där fritidsgården fanns ska bevaras och uppdrar till förvaltningen att redovisa hur verksamheten fortsatt kan bedrivas utifrån ett allaktivitetshusperspektiv i lämpliga lokaler. Även trafiksituationen runt skolområdet och Centralbacken ska utredas samtidigt.

Fritidsgården i Bengtsfors förstördes delvis i en brand i december 2019 och frågan om återställning av befintlig byggnad alternativt annan lösning behöver nu få ett svar. Byggnaden har brandsanerats och en beräkning på kostnader för att återställa byggnaden i det skick och utförande som den var i innan branden har bedömts till cirka 1,2 miljoner. Försäkringsbolaget har inte lämnat något förslag till ersättningsnivå ännu.

Fritidsgårdsverksamheten bedrivs idag tillfälligt i gamla turistbyrån på Sågudden.

Fritidsverksamheten har varit belägen i ”Gula villan” vid Bengtsgården under ett antal år. Byggnaden bedömdes inte som lämpligt utformad innan branden. Att återställa byggnaden till samma planlösning som innan branden är inget som verksamheten förordar utan man vill se över planlösningen för bottenvåningen i huset.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson