Vatten, avlopp, el och fiber grävs ner på Strandvägen i Bengtsfors

Längs den blåa markeringen kommer ledningarna att läggas.

Arbetet med att förse fastigheterna längs Strandvägen i Bengtsfors med nya avlopp, vattenledningar, elledningar och fiber går nu in i slutfasen. Kommunfullmäktige har lagt till Strandvägen som verksamhetsområde för vatten och avlopp, vilket möjliggör projektet.

Behovet av att koppla in fastigheterna längs Strandvägen till det kommunala avloppsnätet har funnits länge och ger både miljö- och hälsovinster. Fastigheterna har tidigare haft enskilda avlopp och många av dessa är inte godkända längre. Eftersom området ligger nära ett befintligt verksamhetsområde, så fungerar det bra att ansluta fastigheterna till kommunalt avlopp. Fastighetsägarna ansvarar själva för att ansluta sin fastighet till de huvudledningar som dras fram. När arbetet med avloppet genomförs byts också det gamla vattenledningarna ut mot nya.

Samtidigt som VA-ledningarna dras fram har Bengtsfors Energi passat på att lägga ner el- och fiberledningar. Det gör att elnätet driftsäkras och fastigheterna får möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

Projektets status 1 september 2020

Projektet har gått in i slutfasen och slutbesiktningen är godkänd.

Det som återstår är följande:

  • Viss återställning vilket möjligen stundvis kan påverka trafiken längs med Strandvägen.
  • Provtryckning av ledningen ska genomföras, men påverkar inte trafik eller allmänhet.
  • Styrd borrning vid en fastighet ska genomföras, vilket inte heller kommer att påverka inte trafiken, dock kommer ett par fastighetsägare att påverkas.

Allt återstående arbete i projektet ska vara utfört till sista september.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson