Kammarrätten avvisar begäran om handlingar kring Covid-19 i kommunens verksamheter

Foto: Niklas Eriksson

Kammarrätten har avvisat en begäran om att få ta del av vilken förskoleenhet i Bengtsfors kommun som har drabbats av konstaterad Covid-19-smitta, hur många anställda som arbetar på enheten samt hur många barn som går på enheten. I ett annat beslut har kammarrätten avvisat möjligheten att få ta del av var brukaren inom hemtjänsten som var konstaterad med Covid-19-smitta fanns.

Det var i juni i år som en journalist begärde ut uppgifter om hur många anställda som arbetar på den förskoleenhet där ett barn konstaterats med Covid-19 samt hur många barn som går på enheten. Journalisten begärde också att få ta del var brukaren inom hemtjänsten som var konstaterad med Covid-19-smitta fanns. 

Att kammarrätten avvisar journalistens överklagan om att kommunen inte lämnade ut uppgifter om covidsmitta tolkar kommunchef Göran Eriksson som att om kommunen fått stöd för sin linje.

Det innebär att klaganden inte har rätt att ta del av de uppgifter han begärt, säger Göran Eriksson.

På den här sidan kan du läsa kring hur vi jobbar med kommunikation och publicering kring smitta inom Bengtsfors kommuns verksamheter.

Här kan du ta del av kammarrättens domar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kammarrättsdom avvisas_.pdf , 137.4 kB. 137.4 kB 2020-09-08 10.57
Kammarrättsdom avvisas.pdf , 141.7 kB. 141.7 kB 2020-09-08 10.57
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson