Alternativ Prao på Bengtsgården

Koko Travel Show på plats i Bengtsfors. Visning för Strömkulles personal.

Bild från när Strömkulles personal fick testa Koko Travel Show som är en del i den alternativa Praon för Bengtsgården i år. Foto: Sofia Magnusson

Under rådande omständigheter så fattade skolledningen på Bengtsgården tidigt beslut om att ställa om till alternativ Prao.

Årskurs åtta och nio på Bengtsgården skulle egentligen vara ute på Prao hos olika arbetsgivare denna vecka. Pandemin gjorde att det inte är genomförbart. Skolan har därför en vecka med alternativ Prao med fokus på framtid och val. En del i veckan är besöket av Koko Travel Show och Innovatum. Det är en multimediashow med frågor om val i livet. Exempelvis är jobb mer än pengar? Vad vill jag bli? Vem är den viktigaste personen i mitt liv?

Vi vill att Prao ska ge eleven erfarenheter och kunskaper om arbetslivet både praktiska och teoretiska. De kommer få lära sig om villkor, ansvar, krav med mera. Vi kommer jobba med deras styrkor, förmågor och intressen, titta på yrken utifrån genus och så vidare. Ämnena vi läser i skolan kopplar vi till arbetsmarknaden för att få en vidare förståelse för hur mycket vi använder oss av de olika ämnena i arbetslivet. Vi vill ge alla elever likvärdiga möjligheter att göra val inför framtiden och förståelse för skola, framtid, yrkesval och arbetsmarknad, men även självkännedom och valkompetens. Det kan inte fullt ut ersätta Prao, men vi tror att eleverna kommer få en givande intressant och lärorik vecka, säger studie- och yrkesvägledare Tina Nätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson