Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga - i höst genomförs LUPP

Illustration: Sofia Magnusson

Under oktober och november genomförs LUPP, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkätundersökning för dig som går i årskurs åtta på högstadiet eller i årskurs två på gymnasiet.

Den görs för att ge våra lokala politiker kunskap kring hur kommunens ungdomar har det och tänker kring sin vardag. Undersökningen tar upp frågor kring inflytande, fritid, hälsa och framtid. Dina svar blir till underlag för politikerna när de ska fatta beslut i frågor som gäller unga.

Enkätens delar är:

  • fritid
  • skola
  • politik, samhälle och inflytande
  • trygghet
  • hälsa
  • arbete
  • framtid

Mer om LUPP

Vart tredje år genomförs undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Läs mer om enkäten på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sofia Sjögren
Folkhälsostrateg
0531-52 60 08
sofia.sjogren@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson