Ny socialchef rekryterad

bild på Tanja Mattsson

Tanja Mattsson anställs som socialchef i Mellerud och Bengtsfors kommuner. Foto: privat

Nu är den gemensamma rekryteringen av socialchef klar i Mellerud och Bengtsfors kommun. Tanja Mattsson kommer att tillträda som ny socialchef den 4 januari 2021.

Tanja, som är uppvuxen i Färgelanda, har lång erfarenhet av att arbeta som chef på strategisk nivå inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Hon arbetar idag som IFO chef i Alingsås sedan fem år tillbaka. Sammantaget har Tanja femton års chefserfarenhet inom det sociala området.

Jag har dalsländska rötter på min pappas sida, detta gör att det känns extra roligt att få ta sig an denna roll och återvända till Dalsland och bygga upp något nytt och smått unikt, säger Tanja Mattsson.

Rekryteringen av ny socialchef påbörjades som ett led i att utveckla samverkan mellan Dalslandskommunerna. Melleruds och Bengtsfors kommuner valde att gemensamt rekrytera för en ny socialchef. Detta innebär att tjänsten delas lika mellan kommunerna avseende styrning och ledning av det sociala verksamhetsområdet. Med sociala verksamhetsområdet avses vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt LSS, socialpsykiatri och daglig verksamhet.

Jag är glad över att Mellerud och Bengtsfors kommun bestämt sig för att pröva otrampad mark för att få till en samverkan som gagnar medborgarna i kommunerna. Ett första steg på resan är en gemensam socialchef. Tillsammans med tillträdande socialchef kommer vi diskutera hur samverkan kan utvecklas för att vi ska erbjuda en ännu bättre välfärd för kommuninvånarna, säger Göran Eriksson, kommunchef, Bengtsfors kommun.

Vi är mycket glada över att Tanja börjar hos oss för att leda vår spännande kommunsamverkan inom socialtjänst och omvårdnad. Målsättningen är att utveckla båda kommunernas service och kvalitet med en gemensam professionell och effektiv organisation. Tanja blev utvald bland flera kompetenta sökande utifrån sina personliga egenskaper och erfarenheter samt sin strategiska och organisatoriska förmåga, säger Karl-Olof Petersson, kommunchef, Melleruds kommun.

Det är modigt och nytänkande av Mellerud och Bengtsfors att ta det här klivet i samarbetet och bygga en gemensam socialtjänst och jag ser med spänning fram emot att påbörja mitt nya uppdrag, säger Tanja Mattsson.

Tanja tillträder tjänsten som socialchef den 4 januari 2021 men kommer att påbörja en överlämning i november med nuvarande tillförordnade socialchefer i Mellerud och Bengtsfors.

Kontakt

Göran Eriksson
Kommundirektör
0531-52 60 07
goran.eriksson@bengtsfors.se

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
0530-181 05
karl-olof.petersson@mellerud.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson