Långsiktiga mål ska ge arbetsro

Foto: Niklas Eriksson

Att driva en gymnasieskola är ett långsiktigt åtagande för en kommun. Ett åtagande som kräver
konsekvent och långsiktig ledning och styrning. Ytterligare framgångsfaktorer är att möta varje elev utifrån individuella förutsättningar och behov.

Kommunstyrelsen antar nu mål med ett flerårigt perspektiv för Strömkullegymnasiet i hopp om att skapa arbetsro och möjlighet att blicka framåt. Därmed sätter man också punkt för de politiska diskussioner kring skolans framtid som funnits under en tid.

Föränderlighet komplicerar

Beslut om att erbjuda en specifik utbildning tas cirka ett år innan den startar och elever som går utbildningen är färdiga fyra år efter att beslutet togs.

Under denna tid ansvarar kommunen för att eleverna får den utbildning de har rätt till, med den kvalitet och omfattning som krävs. Förutsättningar och omständigheter som sökintresse och arbetsmarknad kan hinna förändras mer än en gång under denna tid.

Under många år har Strömkullegymnasiet haft utmaningar vad gäller elevunderlag och ekonomisk hållbarhet och man ser att det totala antalet studerande på nationella program har minskat över tid.

Sedan flyktingsituationen 2015-2016 har dock skolan tagit emot en stor grupp nyanlända ungdomar vilket man gjort med stort engagemang och flexibilitet.

Önskat läge 2025

Som en del i de långsiktiga målen för Strömkullegymnasiet finns också ett önskat läge för år 2025. Det önskade läget innebär bland annat att skolan spelar en avgörande roll i delregionens kompetensförsörjning och har nära och
god samverkan med närområdets arbetsmarknadsparter.

Strömkullegymnasiet nyckelutbildningar

  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Vård- och omsorgsprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Estetiska programmet – Bild och formgivning
  • Samhällsvetenskapliga programmet
  • Introduktionsprogram
  • Naturbruksprogrammet skog

Alla program kan kombineras med musik-profil, för den som vill kombinera gymnasieutbildningen med att fortsätta spela sitt favoritinstrument. Det går till exempel välja datorn som instrument.

På naturbruksprogrammet kommer skolan att jobba med konceptet från skog till bord, där naturbruksprogrammet samverkar med restaurang- och livsmedel för att följa råvaror från skog till bord.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström