Parkslide ska inte läggas på ristippar

En del av resterna av parkslide som vår tekniska personal fick städa bort på ristippen. Foto: Jana Ziegler

Under förra veckan upptäcktes att någon/några slängt ett lass med parkslide på kommunens ristipp i Bengtsfors. Växtdelar av parkslide ska lämnas i välstängda genomskinliga plastsäckar på återvinningscentralen Nolängen.

Fyndet innebar mycket arbete för vår personal som fick försöka få bort alla växtdelarna.

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Förbjudet att sprida invasiva främmande arter

De invasiva arter som är listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande.

Fastighetsägarens ansvar

Du som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter på din fastighet. Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga;

  • Privatpersoner
  • Kommunala och statliga fastighetsägare.
  • Bolag som äger fastigheter.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 november 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson