Konstaterad Covid-19-smitta på Solbackens särskilda boende

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Illustration: Sofia Magnusson

Vi kan konstatera att det finns bekräftad Covid-19-smitta på det särskilda boendet Solbacken i Billingsfors. Vi arbetar efter de direktiv som myndigheterna förordar gällande vård och behandling. Smittspårning har inletts och all berörd personal kommer att testas. Anhöriga till brukare på den aktuella avdelningen har informerats om läget.

Så jobbar vi för att förhindra smittspridning

Redan vid misstanke om covid-19-smitta isoleras den sjuka personen i sitt hem och fortsätter att vara det efter ett positivt testsvar. För att motverka smittspridning följer vi de basala hygienrutinerna och använder skyddskläder (som vi byter mellan besök hos varje vårdtagare) och visir samt rekommenderad skyddsutrustning vid nära omvårdnad. I nuläget bedömer vi att vi har tillräckligt med skyddsutrustning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström