Åtgärder för att förhindra smittspridning i skola och förskola

Illustration: Sofia Magnusson

Den senaste tiden har Corona-smittan tagit sig in i flera av våra verksamheter inom barn- och utbildningsområdet. Sedan i våras har vi följt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland för att förhindra smittspridning.

Det vill säga, vi har stannat hemma vid förkylningssymtom, följt rutiner för handhygien, hållit avstånd så långt det varit möjligt och uppmanat vårdnadshavare, barn och elever att göra detsamma.

Underlättat att hålla avstånd

Vi har utökat avståndet mellan eleverna i våra klassrum i den mån det varit möjligt och vi använder lokaler i hela skolan för att sprida ut elever och personal. Vi undviker stora samlingar och i vissa lokaler har vi satt upp tillfälliga antalsbegränsningar. För att kunna håll avstånd även utomhus har vi infört olika rasttider för olika elevgrupper. Vår personal håller längre avstånd till varandra i personalutrymmen och arbetsrum.

Hygien

På våra förskolor och skolor har vi informationsmaterial riktat till elever och barn i olika åldrar med hygienråd och instruktioner för att tvätta händerna på rätt sätt etc. Vi påminner dem också muntligen om vikten av handhygien och att hosta och nysa i armvecket.

Sedan i våras tillämpar vi utökade tvätt- och städrutiner och rengör gemensamma ytor och apparater oftare.

Anpassade rutiner

Vi har gjort en hel del ändringar avseende rutiner och i våra utbildningsmoment, några av dessa följer nedan:

  • Vi ordnar fler utomhusaktiviteter.
  • Anpassar idrottslektioner (uteidrott/teorilektioner/dusch).
  • Tar emot barn utomhus inom förskola och fritids.
  • Anpassar lunchservering enligt Livsmedelsverkets riktlinjer (alternativa tider etc.).
  • Vi har digitala personalmöten och utvecklingssamtal när det är möjligt, vi undviker externa besök och möten.
  • Vi ställer in föräldramöten.
  • Vår personal arbetar på distans när det går.
  • Vi undviker att personal rör sig mellan olika förskolor och skolor i så hög utsträckning som möjligt.
  • Vi begränsar besök från andra interna verksamheter såsom personal från fastighetsskötsel och IT-enheten när verksamheten är igång.

Information

Vi har under hela pandemin informerat och kontinuerligt påmint såväl vår personal, barn och elever samt vårdnadshavare om de rekommendationer vi följer. Informationen har gått ut som brev (på flera olika språk), digitalt och via vår hemsida. Vi har även satt avståndsmarkeringar i golven för att påminna om att hålla avstånd.

Vid misstänkt eller konstaterad smitta

Vid misstänkt smitta eller vid förkylningssymtom stannar vår personal hemma. Vi har haft goda möjligheter att låta personal med symtom testa sig. Vi skickar hem barn som uppvisar någon form av symtom. I förskolan har vår personal tillgång till skyddsutrustning som kan användas om barn i verksamheten uppvisar symtom. Vid bekräftad smitta hos någon av våra medarbetare eller barn/elev följer vi Smittskydd Västra Götalands handlingsplaner och informationsrutiner. Vi har även daglig kontakt med dem efter en konstaterad smittspridning på en förskola/skola.

Observera att förutsättningarna skiljer sig åt mellan våra arbetsplatser vilket innebär att olika typer av åtgärder har satts in på olika förskolor och skolor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström