Ingenjören Henrik om sitt nya arbete i vården

Henrik Andersson som till vardags är mark- och exploateringsingenjör på samhällsbyggnadsenheten arbetar nu på Granåsgården.

På grund av den besvärliga situationen med stor personalfrånvaro inom vår vård- och omsorgsverksamhet beslutade krisledningsgruppen förra veckan att omfördela personal från andra delar i organisationen till särskilda boenden.

Från och med i måndags är det fem medarbetare som har bytt ut sitt vanliga arbete mot jobb i vården. En av dem är Henrik Andersson som är mark- och exploateringsingenjör på samhällsbyggnadsenheten, han säger så här när han jämför sitt nya uppdrag med sitt ordinarie arbete:

Den största skillnaden är personerna jag arbetar mot. Brukarna inom vården är beroende av mig på ett helt annat sätt än de personer jag kommer i kontakt med inom mitt ordinarie arbete. Roligt och givande men ändå respektingivande och lite skrämmande då man verkligen inte vill göra fel.

Han tycker att den största utmaningen med att byta verksamhet med så kort varsel har varit att ändra sättet att arbeta på, att få helt nya arbetsuppgifter på en förmiddag och börja som nybörjare i en väl fungerande verksamhet med inarbetade rutiner.

Man vill ju passa in och göra rätt så fort som möjligt så man bidrar så mycket som möjligt, säger Henrik.

Att kommunen är tvungen att vidta dessa personalförflyttningar tycker Henrik är tråkigt och oroväckande då det innebär att belastningen på vårdpersonalen är alldeles för hög.

Men det känns ändå bra att Bengtsfors kommun har satsat på kortare utbildning för personal inom andra verksamheter, som jag själv, så att vi kan försöka avlasta den ordinarie personalen en aning, avslutar han.

Ännu fler till vården

De medarbetare som omfördelats till vården har gått en kort, grundläggande vårdutbildning. Redan nu planeras för fler förflyttningar inom organisationen den närmsta tiden. Rekrytering pågår även för fullt av personer utanför organisationen som anmält sitt intresse för att arbeta som timvikarier under pandemin.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström