Campus Dalsland kan startas

En ny inglasad tillbyggnad ger möjlighet till en ny entré och bidrar till att skapa en ljus och dynamisk miljö för studier, möten, fika, lunch etc. Bild: Contekton Arkitekter

Dalslandskommunerna tillsammans med Årjängs kommun har ställt sig bakom ett förslag om ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kan bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland.

En förstudie har genomförts och som första åtgärd ska en projektledare/verksamhetsledare anställas. Projektledaren/verksamhetsledaren ska bland annat arbeta vidare med finansieringsfrågor och med rekrytering av medarbetare.

Vi vill tillgängliggöra eftergymnasial utbildning för fler i vår del av landet. Det här är en gemensam och konkret satsning för hållbar utveckling i Dalsland och Årjäng, säger Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Byggnad nr 12 vid Dalslands sjukhus har en separat tillfart som skapar möjlighet till egen entré och egen identitet för Campus Dalsland-miljön.. Bild: Contekton Arkitekter.

Lokaliseras till Bäckefors/Dalslands sjukhus

Förstudien talar för en snabbstart av Campus Dalsland och nu ska utbildningsutbudet konkretiseras. Redan 2022 kan programutbildning bli en realitet. Tanken är att Campus Dalsland ska lokaliseras till Bäckefors och i den fastighet som inrymmer Dalslands Sjukhus finns stora ändamålsenliga lokaler tillgängliga som kan anpassas och byggas om. Ett förverkligat Campus Dalsland kan bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland.

Förberedelser har pågått under ett par år och förstudien har genomförts med stöd av Vinnova, Verket för innovationssystem, en förvaltningsmyndighet som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova har till bland annat till uppgift att främja hållbar tillväxt. Arbetet med förstudien har letts av samverkansstrategen vid Högskolan Väst, Lena Lindhé.

Skiss över tänkbar rumsfördelning vid Campus Dalsland, etapp I. Ett par rum markerade med ”grupprum” kan med fördel inredas som mindre studios för små studentgrupper eller möten som kräver videokonferensresurser. Den inglasade tillbyggnaden ger ett flöde genom byggnaden och en ny entrémiljö från söder. Bild: Contekton Arkitekter

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun beslutade 2021-01-20 i §12 att:

Bengtsfors kommun avser att medfinansiera enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring med 200 000 kronor årligen för 2020 och 2021. Finansiering sker ur anslaget från Tillväxtverkets bidrag för eftersatta kommuner.

Bengtsfors kommun har för avsikt att medverka för att söka extern finansiering via parter som region Värmland, Västra Götalandsregionen med flera.

Bengtsfors kommun har för avsikt att tillsammans med övriga aktörer påverka för en fungerande kollektivtrafik till Campus Dalsland.

Kontakt media

Stig Bertilsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0531-52 61 05
stig.bertilsson@bengtsfors.se

Göran Eriksson
Kommundirektör
0531-52 60 07
goran.eriksson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson