Jeanette Montgomery blir verksamhetschef för vuxenutbildningen och Strömkullegymnasiet

Jeanette Montgomery tillträder som verksamhetschef för vuxenutbildningen och Strömkullegymnasiet.

Bengtsfors kommun har rekryterat en verksamhetschef för gymnasium och vuxenutbildning med bred erfarenhet från organisation och utbildning, det är Jeanette Montgomery som tillträder tjänsten inom kort. Som verksamhetschef för gymnasium och vuxenutbildning kommer Jeanette att driva processer
och samordna satsningar tillsammans med rektor och personal samt organisera, driva och
utveckla verksamheterna. Jeanette kommer närmast från en tjänst som rektor för gymnasieskolan Utsikten i Dals-Eds kommun.

Ny ledningsfunktion

Verksamhetschefen för gymnasium och vuxenutbildning är en ny funktion i en ny organisation. Uppdraget är bland annat att vara ledningsstöd för rektor i ett delat ledarskap och kan vid behov gå in som ställföreträdare. Verksamhetschefen deltar i uppföljningen av verksamheterna och arbetar utifrån beslutade långsiktiga utvecklingssatsningar, samt som stöd i politiska processer. Tillsammans med rektor, som ansvarar för de statliga uppdragen, kommer Jeanette att samarbeta med både interna och externa aktörer för att leda verksamheterna framåt.

Rektor för såväl Strömkullegymnasiet och vuxenutbildningen kommer Carina Stålhandske att vara. Carina har sedan tidigare varit rektor för gymnasiet.

Jag ser en styrka i att få in en ny roll för ökad samverkan i verksamheterna i form av en verksamhetschef. Hon kommer följa det dagliga arbetet för att kunna stödja verksamheterna att nå goda resultat, men också utmana tankesätt och arbetsmetoder i syfte att uppnå en verksamhet som är förenlig med målen och politiskt fattade beslut, säger utbildningschef Björn Lindeberg.

Tillträder i maj

Jeanette Montgomery kommer att tillträda tjänsten 3 maj. Jeanette har en gedigen bakgrund inom utbildning och organisation. Hon har jobbat som rektor och studie-/yrkesvägledare och hon har även en bakgrund som projektledare. Jeanette har också en gedigen och adekvat akademisk utbildning som är lämplig för uppdraget.

Jag ser fram emot att ta mig an uppdraget som verksamhetschef. Utbildning är en så viktig faktor för individernas framtid och hälsa. Jag vill jobba för att stärka motivationen för fortsatta studier för att så många som möjligt ska få en bra position på arbetsmarknaden. Det är viktigt med ett livslångt
lärande för att kunna växa och vara en del i det ständigt förändrade
kunskaps- och informationssamhället, säger Jeanette Montgomery.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson