Neddragning av 10 platser inom särskilt boende

Foto: Anna Sandström

Kommunstyrelsen tog 17 mars beslut om neddragning av 10 platser inom särskilt boende på Kolaregården i Dals Långed.

Kommunstyrelsen beslutade också att kommunförvaltningen ska utreda möjligheten att införa ett biståndsbedömt trygghetsboende eller serviceboende på Kolaregården.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget för 2021 att minska antalet platser inom särskilt boende med 10 platser. Beslutet omfattade dock inte vilket eller vilka boenden som skulle omfattas. Den besparing som ska uppnås är 3,5 miljoner kronor för år 2021.

Förvaltningen beredde därefter frågan och tog fram alternativ för att uppnå beslutad besparing. Därefter beslutade kommunstyrelsen i mitten av februari att överlämna tjänsteskrivelse och ekonomiskt underlag till äldreberedningen för remiss. Remissvar skulle lämnas senast 2021-03-10.

Äldreberedningen hade inför kommunstyrelsemötet igår återkommit med svar på remissen där en majoritet av ledamöterna ställde sig bakom alternativet att neddragning av 10 platser ska ske på Kolaregården.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson