Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst

Foto: Niklas Eriksson

För barn och unga blir undervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart i höst. Samtidigt är det viktigt att det förebyggande arbetet för att minska riskerna för smittspridning fortsätter, och att beredskap finns för att hantera eventuella utbrott lokalt.

Gymnasiet och högstadiet har bedrivit mycket eller en del av sin undervisning som fjärr- och distansundervisning de senaste tre terminerna. Nu när vaccinationstakten ökar i den vuxna befolkningen och smittspridningen minskar bedömer Folkhälsomyndigheten att det är möjligt att återgå till undervisning på plats efter sommarlovet.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information inför skolstarten (höstterminen 2021). Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson