På återvinningsstationerna är det endast förpackningar som ska slängas

Så här ser det tyvärr ut vid återvinningsstationerna ibland. Allt från möbler till elektronik dumpas där. Det innebär att vi behöver lägga stora resurser för att städa upp.

Överfyllda påsar, kladdiga förpackningar, otympliga kartonger och diskussion om vem som ska gå och lämna allt. Att bli av med schampoflaskor, syltburkar och mjölkförpackningar är kanske inte
den mest glamorösa biten i livspusslet. Ändå gör vi det, för att vi vet att det är viktigt. Men på våra återvinningsstationer är det endast förpackningar som ska slängas.

Återvinningsstationer finns i alla kommunens orter, på landsbygden finns också möjlighet att lämna tidningar och glas på några ställen. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för att tömma de olika behållarna.

Observera att du inte får slänga hushållssopor eller annat som inte är förpackningar på återvinningsstationerna. För allas trevnad, ställ heller ingenting utanför containrarna.

Förpackning eller emballage är en produkt tillverkad för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara. TV-apparater, soffor, stolar, bord, glasrutor, stekpannor, solstolar, toalettringar, matrester, frityrolja, och mopeder är inte förpackning.

Den som med flit eller av oaktsamhet skräpar ner på en plats där allmänheten har tillträde till kan dömas för nedskräpningen, och straffet är böter eller fängelse i högst ett år.

Den huvudsakliga anledningen är att insamlingen kostar pengar, de återvunna förpackningarna bär inte sina egna kostnader. Förordningen om producentansvaret bottnar i en princip som kallas "Polluter Pays Principle" (ungefär "den som smutsar ner ska betala"). Principen innebär att den som tillför samhället en "förorening" också ska ta ansvar för att ta hand om denna "förorening".

För att det ska kunna fungera i praktiken måste politikerna definiera vilka varor som ska omfattas så att ansvaret för vem som tillför samhället dessa kan tydliggöras — eftersom de ska ställas ansvariga för att organisera och finansiera en insamling. Det kallas producentansvar och två av de varugrupper som har ett producentansvar är just förpackningar och tidningar.

Dessutom används ofta olika kvalitéer till olika typer av produkter. Man kan till exempel inte blanda glasförpackningar med vilket sorts glas som helst. Vanliga fönsterrutor och många dricksglas är av annan kvalitet, som gör att om de blandas med glasförpackningar får det nya glaset sämre kvalitet.

Sortera rätt

På förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats kan du läsa om hur du ska sortera dina förpackningar inför turen till återvinningsstationen.

Hitta din återvinningsstation

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats kan du enkelt söka efter närmsta återvinningsstation. Där kan du också få information om datum för senaste tömning av de olika behållarna.

Om det är fullt på återvinningsstationen eller stökigt

Om behållarna på en återvinningsstation är i behov av tömning kan du anmäla det till Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Förpackningsinsamlingens kundtjänst: 0200-88 03 11

Om jag har annat än förpackningar jag behöver slänga?

I Bengtsfors kommun finns en återvinningscentral - Nolängen. Här lämnar du grovavfall, trädgårdsavfall och ris, metallskrot, elektroniska apparater, vitvaror och farligt avfall med mera. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson