2020 års miljöpris tilldelas Jesper Johansson, Närsidans gård

Miljöpris 2020 - Jesper Johansson tar emot kommunens miljöpris för 2020 av Stig Bertilsson och Per Eriksson

Miljöpris 2020 - Jesper Johansson tar emot kommunens miljöpris för 2020 av Stig Bertilsson och Per Eriksson. Foto: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsens allmänna utskott delade idag ut 2020 års miljöpris till Jesper Johansson som driver Närsidan gård.

Jesper och Närsidans gård har en omfattande jord- och skogsbruksverksamhet. På Närsidans gård i Laxarby har de 150 kor för mjölkproduktion som ger 1,5 miljoner kilo ekologisk mjölk per år. Verksamheten producerar också köttdjur på två andra gårdar. Jesper äger fastigheter i såväl Ärtemark som Steneby. Totalt omfattar hela verksamheten 600 hektar åker och 850 hektar skog. All areal brukas ekologiskt. 200 hektar används för att odla spannmål till gårdens djur.

Just nu bygger vi ett stall för köttdjur i Steneby. Det kommer ha plats för 250 djur och kommer göra så att såväl transporter som lagring effektiviseras, säger Jesper Johansson.

Motivering

Jesper Johansson brukar Närsidans gård i Laxarby tillsammans med sin familj. Stor vikt läggs vid att använda ett miljövänligt brukningssätt. KRAV-godkänd mjölk- och köttproduktion bedrivs. Tack vare stor kunskap och moderna maskiner lyckas man att få goda skördar även när det gäller spannmål, något som är en utmaning för den ekologiska odlingen.

Betande djur hålls på stora arealer naturbetesmarker, vilket gör att det öppna landskapet bibehålls. Man bedriver också maskinstationsverksamhet som är ett stöd både för andra jordbrukare i våra bygder och bidrar till det öppna landskapet. En stor del av åker- och betesmarken i vår kommun hålls faktiskt öppen tack vare Närsidans gård.

Att man på ett effektivt och miljövänligt sätt producerar livsmedel här i våra skogsbygder utgör även en inspirations och kunskapskälla för våra andra jord- och skogsbrukare. Detta sammantaget är ett mycket viktigt miljöarbete som kraftigt bidrar till kommunens attraktionskraft.

Genom att dela ut ett årligt miljöpris vill Bengtsfors kommun lyfta fram goda förebilder som kan engagera andra och ge ökad uppmärksamhet för miljöfrågor. Priset kan delas ut till enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i kommunen eller på annat sätt har tydlig anknytning hit. Priset kan utdelas för såväl ideella som yrkesmässiga insatser.

Prissumman är på femtusen kronor och det är kommunstyrelsens allmänna utskott som beslutar om vem eller vilka som ska tilldelas priset.

Här kan du läsa om tidigare pristagare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson