2020 års kulturpris tilldelas Bengtsfors musikkår

Per-Evert Granlund tar emot Bengtsfors kommuns kulturpris för 2020 för Bengtsfors musikkårs räkning. Foto: Tommy Löfgren

Per-Evert Granlund tar emot Bengtsfors kommuns kulturpris för 2020 för Bengtsfors musikkårs räkning. Foto: Tommy Löfgren

Under kommunfullmäktigemötet 28 juni delades 2020-års kulturpris ut. Det gick till Bengtsfors musikkår. Per-Evert Granlund tog emot priset för musikkårens räkning av kultur-/fritidschef Anna Hjelmberg och Per Jonsson ordförande i kommunstyrelsens utbildningsutskott.

Motivering

Bengtsfors musikkår har under lång tid varit en viktig spridare av god musik och förgyllt många arrangemang
såväl inom som utom kommunens gränser. Kåren startade redan 1893 och är genom det en levande
del av Bengtsfors historia. Genom ett samarbete med Bengtsfors kulturskola har de under åren säkrat tillväxten
av unga nya musikanter.

Musikkåren samlar musiker från hela Dalsland och de är en symfonisk musikkår som både marscherar och gör
sittande konserter ibland tillsammans med olika körer eller solister eller i mindre ensembler.

Med stort engagemang, stor musikalitet, professionalitet och inte minst glädje förgyller de stora som små arrangemang och är sannerligen en stor tillgång till Bengtsfors kommun!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson