Dags för skolstart på Bäckeskolan

Skolstart

Illustration: Sofia Magnusson

Den 18 augusti är det skolstart för elever på Bäckeskolan. Här har vi samlat information som kan vara bra inför skolstarten. Välkomna!

Skolstart onsdag 18 augusti

Alla eleverna går i skolan mellan 8.00 och 13.50 den första skoldagen. Dessa tider gäller alla dagar i veckan utom på fredagar då eleverna slutar klockan 13.10 och eleverna i förskoleklass är lediga. Bussar går enligt schema.

Läsårstider

Här finns lovdagar och andra ledigheter för läsåret 2021/2022. 

Startplatsen

Illustration: Annika Gustavsson

Startplatsen

I vår e-tjänst Startplatsen kan du som vårdnadshavare enkelt lämna de uppgifter skolan behöver om ditt barn. Du behöver skicka in ett nytt ärende om:

 • Ditt barn börjar förskoleklass (vi behöver andra uppgifter om barnet i skolan jämfört med förskolan).
 • Dina, den andra vårdnadshavarens eller anhörigas kontaktuppgifter har ändrats.
 • Uppgifter om barnet har ändrats.

I Startplatsen ska du bland annat ange:

 • Anhöriguppgifter
 • Hur vi får publicera bilder på ditt barn.
 • Hur vi får transportera ditt barn.
 • Det finns även möjlighet att ange om ditt barn behöver specialkost, ansöka om modersmålsundervisning etc.

Länk till Startplatsen: www.bengtsfors.se/startplatsen Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information kring skolstarten kopplat till pandemin. Länk till annan webbplats.

Så förhindrar vi smittspridning

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset som nu finns i alla samhällen - det är regeringens och svenska myndigheters tydliga budskap.

Friska barn ska vara i skolan

Den grundläggande principen är att alla friska barn och elever ska vara i skolan. I Sverige har vi skolplikt vilket bland annat innebär att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn är i skolan (grundskola) och fullföljer sin skolgång.

Sjuka barn ska vara hemma

För att förhindra smittspridningen måste vi, tillsammans med dig som vårdnadshavare, följa myndigheternas rekommendationer vilket innebär att vi som arbetar inom skolan och ditt barn ska vara hemma vid något av följande symtom:

 • Feber
 • Hosta, halsont och svårigheter att andas
 • Snuva
 • Illamående
 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk
 • Tänk på att stanna hemma även vid lindriga symtom och vänta minst två dygn (48 timmar) med att lämna ditt barn till skolan efter att barnet blivit friskt.

Om rekommendationerna inte följs

Barn och elever som är i skolan med något av beskrivna symtom skickas hem. Du som vårdnadshavare blir kontaktad och ansvarar för att hämta ditt barn.

Sjuka familjemedlemmar

Om du som vårdnadshavare eller någon annan i familjen har något av ovanstående symtom är det olämpligt att just du lämnar och hämtar barnet på skolan eller på fritids eller tar med andra sjuka familjemedlemmar dit. Om du ändå måste lämna och hämta ditt barn, prata med personalen om bästa tid och plats för att göra det. Det är viktigt att vara försiktig i dessa situationer.

Pedagogiska insatser för att förhindra smittspridning

I skolan pratar vi med barnen och eleverna kring hur de kan undvika att sprida smitta genom att:

 • Undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Undvika nära kontakt med andra människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson